تبلیغات بنری
سال 98 در حالی سپری شد که بازار مسکن در شهر تهران با رکود سنگینی در معاملات همراه بود. رکودی که به نظر می رسد در سال گذشته شدیدتر شده و می تواند بر تولید مسکن در این شهر تاثیر بگذارد. بررسی گزارش های مختلف بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در شهر تهران نشان می دهد، از سال 92 تاکنون، سال 98 تنها سالی بوده است که تعداد معاملات صورت گرفته در شهر تهران کمتر از 100 هزار معامله بوده است. لازم به ذکر است در حالی که از سال 92 تا 97 به صورت میانگین، 153 هزار معامله در سال صورت گرفته، در سال 98 فقط 84 هزار…
قیمت مسکن از سال گذشته تا امسال چقدر افزایش داشته است؟

سال 98 در حالی سپری شد که بازار مسکن در شهر تهران با رکود سنگینی در معاملات همراه بود. رکودی که به نظر می رسد در سال گذشته شدیدتر شده و می تواند بر تولید مسکن در این شهر تاثیر بگذارد. بررسی گزارش های مختلف بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در شهر تهران نشان می دهد، از سال 92 تاکنون، سال 98 تنها سالی بوده است که تعداد معاملات صورت گرفته در شهر تهران کمتر از 100 هزار معامله بوده است. لازم به ذکر است در حالی که از سال 92 تا 97 به صورت میانگین، 153 هزار معامله در سال صورت گرفته، در سال 98 فقط 84 هزار معامله انجام شده است که نشان از رکود شدید بازار معاملات مسکن بوده است.

 

رشد 3 برابری قیمت مسکن در سال‌های 96 تا 98