1 ​ 2 قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران بر اساس داده های سایت دیوار +جدول

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران بر اساس داده های سایت دیوار +جدول

قیمت مسکن در پرند رباط کریم و پاکدشت,

قیمت مسکن در ورامین و پاکدشت و شهریار افزایش قیمت قابل توجهی داشته‌اند اما قیمت ها در پرند، بومهن و اندیشه کاهشی شده اند واضح نیوز : با بررسی قیمت مسکن در مناطق حاشیه‌ای شهر تهران با کاهش قیمت فروش در پرند، بومهن و اندیشه مواجه می‌شوید. در عوض ورامین و پاکدشت و شهریار افزایش قیمت قابل توجهی داشته‌اند. در اغلب نقاط اجاره مسکن صعودی بوده، اگرچه بومهن تا حدود 5درصد کاهش قیمت را تجربه کرده. قیمت‌ها حدودی است و از میانگین قیمت آگهی‌های سایت دیوار تهیه شده‌اند.

تبلیغات بنری
قیمت مسکن در ورامین و پاکدشت و شهریار افزایش قیمت قابل توجهی داشته‌اند اما قیمت ها در پرند، بومهن و اندیشه کاهشی شده اند واضح نیوز : با بررسی قیمت مسکن در مناطق حاشیه‌ای شهر تهران با کاهش قیمت فروش در پرند، بومهن و اندیشه مواجه می‌شوید. در عوض ورامین و پاکدشت و شهریار افزایش قیمت قابل توجهی داشته‌اند. در اغلب نقاط اجاره مسکن صعودی بوده، اگرچه بومهن تا حدود 5درصد کاهش قیمت را تجربه کرده. قیمت‌ها حدودی است و از میانگین قیمت آگهی‌های سایت دیوار تهیه شده‌اند.
قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران بر اساس داده های سایت دیوار +جدول

قیمت مسکن در ورامین و پاکدشت و شهریار افزایش قیمت قابل توجهی داشته‌اند اما قیمت ها در پرند، بومهن و اندیشه کاهشی شده اند

واضح نیوز : با بررسی قیمت مسکن در مناطق حاشیه‌ای شهر تهران با کاهش قیمت فروش در پرند، بومهن و اندیشه مواجه می‌شوید. در عوض ورامین و پاکدشت و شهریار افزایش قیمت قابل توجهی داشته‌اند. در اغلب نقاط اجاره مسکن صعودی بوده، اگرچه بومهن تا حدود 5درصد کاهش قیمت را تجربه کرده.

قیمت‌ها حدودی است و از میانگین قیمت آگهی‌های سایت دیوار تهیه شده‌اند.

قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران بر اساس داده های سایت دیوار +جدول

قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران بر اساس داده های سایت دیوار +جدول