تبلیغات بنری
فرش شرقی نماد فرهنگ و تمدن و قالیباف شرقی نشانه نقش عنصرحیات است که رنگ را رج به رج به طبیعت گره می‌زند. این هنر ارزنده در طول تمامی ادوار تاریخی متقاضیان بسیاری داشته است.    
مردم چین عاشق فرش دستباف ایرانی / قیمت های عجیب فرش ایرانی در چین

فرش شرقی نماد فرهنگ و تمدن و قالیباف شرقی نشانه نقش عنصرحیات است که رنگ را رج به رج به طبیعت گره می‌زند. این هنر ارزنده در طول تمامی ادوار تاریخی متقاضیان بسیاری داشته است.