1 ​ 2 قیمت پراید مهر ۱۴۰۰ و انواع مدل ها و تیپ های آن ؛ جدول قیمت بروز

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

قیمت پراید مهر ۱۴۰۰ و انواع مدل ها و تیپ های آن ؛ جدول قیمت بروز

قیمت پراید مهر ۱۴۰۰,قیمت پراید 3 مهر تا 30 مهر 1400,قیمت پراید 151 مهر 1400,قیمت پراید 132 مهر 1400,قیمت پراید 131 مهر 1400,قیمت پراید 111 مهر 1400,قیمت پراید 141 مهر 1400,

قیمت پراید مهر ۱۴۰۰ و انواع مدل ها و تیپ های آن ؛ جدول قیمت بروز پراید در بازار آزاد مهرماه 1400  واضح نیوز : پراید خودروی ملی و محبوب ایرانی ها با توقف تولید قیمت نجومی به خود گرفت و در حال حاضر برخی مدل های آن به 140 میلیون تومان هم در بازار می‌رسد.  در جدول زیر قیمت بروز تمام مدل های پراید را با بروزرسانی روزانه قیمت آنها را مشاهده میکنید: پراید ۱۳۱ ۱۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان پراید ۱۳۲ ۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان پراید ۱۴۱ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان پراید ۱۵۱ وانت ۱۰۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان پراید ۱۱۱ ۱۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان…

تبلیغات بنری
قیمت پراید مهر ۱۴۰۰ و انواع مدل ها و تیپ های آن ؛ جدول قیمت بروز پراید در بازار آزاد مهرماه 1400  واضح نیوز : پراید خودروی ملی و محبوب ایرانی ها با توقف تولید قیمت نجومی به خود گرفت و در حال حاضر برخی مدل های آن به 140 میلیون تومان هم در بازار می‌رسد.  در جدول زیر قیمت بروز تمام مدل های پراید را با بروزرسانی روزانه قیمت آنها را مشاهده میکنید: پراید ۱۳۱ ۱۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان پراید ۱۳۲ ۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان پراید ۱۴۱ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان پراید ۱۵۱ وانت ۱۰۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان پراید ۱۱۱ ۱۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان…
قیمت پراید مهر ۱۴۰۰ و انواع مدل ها و تیپ های آن ؛ جدول قیمت بروز

قیمت پراید مهر ۱۴۰۰ و انواع مدل ها و تیپ های آن ؛ جدول قیمت بروز پراید در بازار آزاد مهرماه 1400 

واضح نیوز : پراید خودروی ملی و محبوب ایرانی ها با توقف تولید قیمت نجومی به خود گرفت و در حال حاضر برخی مدل های آن به 140 میلیون تومان هم در بازار می‌رسد. 

در جدول زیر قیمت بروز تمام مدل های پراید را با بروزرسانی روزانه قیمت آنها را مشاهده میکنید:

پراید ۱۳۱

۱۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان

پراید ۱۳۲

۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان

پراید ۱۴۱

۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

پراید ۱۵۱ وانت

۱۰۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان

پراید ۱۱۱

۱۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان