1 ​ 2 قیمت کوییک 14 مرداد 1400 + قیمت پراید و ساینا 1400/5/14

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

قیمت کوییک 14 مرداد 1400 + قیمت پراید و ساینا 1400/5/14

قیمت خودرو امروز پنجشنبه,قبمت امروز خودرو پنجشنبه 14 مرداد,قیمت خودروهای سایپا امروز 14 مرداد,

قیمت خودرو‌های سایپا امروز پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ + جدول قیمت خودرو ۱۴۰۰/۵/۱۴ قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت‌ها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی می‌شود قیمت پراید ۱۱۱ : ۱۴۲ میلیون تومان  قیمت پراید ۱۳۱ : ۱۲۹ میلیون تومان  قیمت پراید ۱۳۲ : ۱۲۴ میلیون تومان  قیمت پراید وانت : ۱۴۸ میلیون تومان  قیمت ساینا دنده  :  ۱۵۰ میلیون تومان  قیمت کوییک : ۱۶۰ میلیون تومان…

تبلیغات بنری
قیمت خودرو‌های سایپا امروز پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ + جدول قیمت خودرو ۱۴۰۰/۵/۱۴ قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت‌ها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی می‌شود قیمت پراید ۱۱۱ : ۱۴۲ میلیون تومان  قیمت پراید ۱۳۱ : ۱۲۹ میلیون تومان  قیمت پراید ۱۳۲ : ۱۲۴ میلیون تومان  قیمت پراید وانت : ۱۴۸ میلیون تومان  قیمت ساینا دنده  :  ۱۵۰ میلیون تومان  قیمت کوییک : ۱۶۰ میلیون تومان…
قیمت کوییک 14 مرداد 1400 + قیمت پراید و ساینا 1400/5/14

قیمت خودرو‌های سایپا امروز پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ + جدول قیمت خودرو ۱۴۰۰/۵/۱۴


قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت‌ها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی می‌شود


قیمت پراید ۱۱۱ : ۱۴۲ میلیون تومان 

قیمت پراید ۱۳۱ : ۱۲۹ میلیون تومان 

قیمت پراید ۱۳۲ : ۱۲۴ میلیون تومان 

قیمت پراید وانت : ۱۴۸ میلیون تومان 

قیمت ساینا دنده  :  ۱۵۰ میلیون تومان 

قیمت کوییک : ۱۶۰ میلیون تومان

قیمت کوییک آر : ۱۶۴ میلیون تومان