1 ​ 2 لحظه دستگیری محسن شیرازی از اوباش و مجرمین سابقه دار (ویدیو)

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

لحظه دستگیری محسن شیرازی از اوباش و مجرمین سابقه دار (ویدیو)

دستگیری محسن شیرازی,محسن شیرازی از اوباش و مجرمین سابقه دار کیست,

(ویدیو) لحظه دستگیری محسن شیرازی از اوباش و مجرمین سابقه دار همچنین فیلمی از محل اختفای عجیب محسن شیرازی همچنین اطلاعات تکمیلی.   محسن شیرازی مجرم سابقه دار و قاچاقچی موادر مخدر که در پرونده سنگین خود سابقه زورگیری و شرارت نیز دیده می شود، توسط مامورین نیروی انتظامی دستگیر شد.   نکته جالب مخفیگاه این مجرم در دیوار پناهگاهش بود که شرح ماوقع را در ویدیو می بینید.   توجه :  فیلم لحظه دستگیری محسن شیرازی بنا به درخواست مراجع قضایی حذف شد        

تبلیغات بنری
(ویدیو) لحظه دستگیری محسن شیرازی از اوباش و مجرمین سابقه دار همچنین فیلمی از محل اختفای عجیب محسن شیرازی همچنین اطلاعات تکمیلی.   محسن شیرازی مجرم سابقه دار و قاچاقچی موادر مخدر که در پرونده سنگین خود سابقه زورگیری و شرارت نیز دیده می شود، توسط مامورین نیروی انتظامی دستگیر شد.   نکته جالب مخفیگاه این مجرم در دیوار پناهگاهش بود که شرح ماوقع را در ویدیو می بینید.   توجه :  فیلم لحظه دستگیری محسن شیرازی بنا به درخواست مراجع قضایی حذف شد        
لحظه دستگیری محسن شیرازی از اوباش و مجرمین سابقه دار (ویدیو)

(ویدیو) لحظه دستگیری محسن شیرازی از اوباش و مجرمین سابقه دار همچنین فیلمی از محل اختفای عجیب محسن شیرازی همچنین اطلاعات تکمیلی.

 

محسن شیرازی مجرم سابقه دار و قاچاقچی موادر مخدر که در پرونده سنگین خود سابقه زورگیری و شرارت نیز دیده می شود، توسط مامورین نیروی انتظامی دستگیر شد.

 

نکته جالب مخفیگاه این مجرم در دیوار پناهگاهش بود که شرح ماوقع را در ویدیو می بینید.

 

توجه :  فیلم لحظه دستگیری محسن شیرازی بنا به درخواست مراجع قضایی حذف شد