تبلیغات بنری
محسن حاجی میرزایی در پیامی اظهار کرد: دانش‌آموزان آسیب دیده آتش سوزی کلاس درس مدرسه شهید رحیمی در درودزن استان فارس با حکم استخدام آموزش و پرورش، معلمان همان مدرسه شدند.   وی افزود: به عهدمان عمل کردیم. دانش‌آموزان عزیز دیروز، معلمان فرهیخته امروز    آتش‌سوزی مدرسه درودزن در 14 آذر 1385 در مدرسه شهید رحیمی درودزن شهرستان مرودشت استان فارس اتفاق افتاد و هشت دانش‌آموز را در شعله‌های خود سوزاند. این آتش‌سوزی بر اثر آتش گرفتن تنها وسیله گرمایشی (بخاری نفتی…
ماجرای استخدام دانش‌آموزان آسیب‌دیده آتش‌سوزی کلاس درس درودزن به عنوان معلم

محسن حاجی میرزایی در پیامی اظهار کرد: دانش‌آموزان آسیب دیده آتش سوزی کلاس درس مدرسه شهید رحیمی در درودزن استان فارس با حکم استخدام آموزش و پرورش، معلمان همان مدرسه شدند.

 

وی افزود: به عهدمان عمل کردیم. دانش‌آموزان عزیز دیروز، معلمان فرهیخته امروز 

 

آتش‌سوزی مدرسه درودزن در 14 آذر 1385 در مدرسه شهید رحیمی درودزن شهرستان مرودشت استان فارس اتفاق افتاد و هشت دانش‌آموز را در شعله‌های خود سوزاند. این آتش‌سوزی بر اثر آتش گرفتن تنها وسیله گرمایشی (بخاری نفتی علاءالدین) اتفاق افتاد.