1 ​ 2 ماجرای تروز سجاد اسکندری رئیس شورای شهر گلگیر خوزستان

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

ماجرای تروز سجاد اسکندری رئیس شورای شهر گلگیر خوزستان

ترور رئیس شورای شهر گلگیر,ترور سجاد اسکندری شهر گلگیر,

جزئیات ترور رئیس شورای شهر گلگیر بر اثر اصابت گلوله و مجروح بستری شدن در بیمارستان. رئیس شورای شهر گلگیر خوزستان ترور شد. روز گذشته بر اثر درگیری در شهر گلگیر سجاد اسکندری رئیس شورای شهر گلگیر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به بیمارستان اعزام گردید. به گزارش رکنا، بنا بر اطلاعات رسیده حال عمومی ایشان خوب و ضارب یا ضاربین شناسایی و در حال حاضر متواری هستند. از علت این حادثه اطلاعی در دست نیست.

تبلیغات بنری
جزئیات ترور رئیس شورای شهر گلگیر بر اثر اصابت گلوله و مجروح بستری شدن در بیمارستان. رئیس شورای شهر گلگیر خوزستان ترور شد. روز گذشته بر اثر درگیری در شهر گلگیر سجاد اسکندری رئیس شورای شهر گلگیر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به بیمارستان اعزام گردید. به گزارش رکنا، بنا بر اطلاعات رسیده حال عمومی ایشان خوب و ضارب یا ضاربین شناسایی و در حال حاضر متواری هستند. از علت این حادثه اطلاعی در دست نیست.
ماجرای تروز سجاد اسکندری رئیس شورای شهر گلگیر خوزستان

جزئیات ترور رئیس شورای شهر گلگیر بر اثر اصابت گلوله و مجروح بستری شدن در بیمارستان.

رئیس شورای شهر گلگیر خوزستان ترور شد.

روز گذشته بر اثر درگیری در شهر گلگیر سجاد اسکندری رئیس شورای شهر گلگیر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به بیمارستان اعزام گردید.

به گزارش رکنا، بنا بر اطلاعات رسیده حال عمومی ایشان خوب و ضارب یا ضاربین شناسایی و در حال حاضر متواری هستند. از علت این حادثه اطلاعی در دست نیست.