1 ​ 2 ماجرای تهمت به سحر زکریا در رابطه با مهران مدیری توسط یک روحانی چیست؟

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

ماجرای تهمت به سحر زکریا در رابطه با مهران مدیری توسط یک روحانی چیست؟

سحر زکریا,مهران مدیری,تهمت به سحر زکریا و مهران مدیری,ارتباط نامشروع سحر زکریا با مهران مدیری,تهمت یک روحانی به سحر زکریا,

، توضیحاتی درباره ماجرای تهمت عجیب به سحر زکریا در رابطه با مهران مدیری توسط یک روحانی در اینستاگرام خواهیم داشت! با ما همراه باشید. سحر زکریا به افترایی درباره رابطه وی با مهران مدیری که در کامنت پست خود در اینستاگرام مطرح شده بود واکنش نشان داد!     سحر زکریا با انتشار این کامنت نوشت: ” من واقعا متاسفم برای یکسری از مردم، شما انسانید بله قطعا من می خواستم تجاوز کنم به ایشون وایشون نذاشتن چرا اینقدر بی ا انصا فیدمن واگذار می کنم به خداوند، و از شما شکایت خواهم کرد در طی سالها یی…

تبلیغات بنری
، توضیحاتی درباره ماجرای تهمت عجیب به سحر زکریا در رابطه با مهران مدیری توسط یک روحانی در اینستاگرام خواهیم داشت! با ما همراه باشید. سحر زکریا به افترایی درباره رابطه وی با مهران مدیری که در کامنت پست خود در اینستاگرام مطرح شده بود واکنش نشان داد!     سحر زکریا با انتشار این کامنت نوشت: ” من واقعا متاسفم برای یکسری از مردم، شما انسانید بله قطعا من می خواستم تجاوز کنم به ایشون وایشون نذاشتن چرا اینقدر بی ا انصا فیدمن واگذار می کنم به خداوند، و از شما شکایت خواهم کرد در طی سالها یی…
ماجرای تهمت به سحر زکریا در رابطه با مهران مدیری توسط یک روحانی چیست؟

، توضیحاتی درباره ماجرای تهمت عجیب به سحر زکریا در رابطه با مهران مدیری توسط یک روحانی در اینستاگرام خواهیم داشت! با ما همراه باشید. سحر زکریا به افترایی درباره رابطه وی با مهران مدیری که در کامنت پست خود در اینستاگرام مطرح شده بود واکنش نشان داد!

 

 

سحر زکریا با انتشار این کامنت نوشت:


” من واقعا متاسفم برای یکسری از مردم، شما انسانید بله قطعا من می خواستم تجاوز کنم به ایشون وایشون نذاشتن چرا اینقدر بی ا انصا فیدمن واگذار می کنم به خداوند، و از شما شکایت خواهم کرد در طی سالها یی که کار کردم با شرافت بوده وتمام اهالی این حرفه می دانند برام مهم نیست معلوم است من از کسی گلایه کردم که قدرت دست اوست پس منتظر این مو ضوعات بودم ولی نه از کسی میترسم ونه باجی خواهم داد کسانی که باید بفهمند می فهمند. “

 

ماجرای تهمت به سحر زکریا در رابطه با مهران مدیری توسط یک روحانی چه بود؟