1 ​ 2 ماجرای توزیع گوشت اسب در رستوران های تبریز چیست؟ جزئیات

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

ماجرای توزیع گوشت اسب در رستوران های تبریز چیست؟ جزئیات

گوشت اسب تبریز,فروش گوشت اسب تبریز,

ماجرا و جزئیات پخش گوشت اسب در تبریز و عامل توزیع گوشت اسب در تبریز بازداشت شد. مردی در جایگاه متهم در شعبه 105 دادگاه کیفری 2 تبریز حاضر می شود که بعد از ذبح اسب ها، گوشت آنان را به برخی رستوران ها و قصابی های سطح شهر تبریز می فروخته است.

تبلیغات بنری
ماجرا و جزئیات پخش گوشت اسب در تبریز و عامل توزیع گوشت اسب در تبریز بازداشت شد. مردی در جایگاه متهم در شعبه 105 دادگاه کیفری 2 تبریز حاضر می شود که بعد از ذبح اسب ها، گوشت آنان را به برخی رستوران ها و قصابی های سطح شهر تبریز می فروخته است.
ماجرای توزیع گوشت اسب در رستوران های تبریز چیست؟ جزئیات

ماجرا و جزئیات پخش گوشت اسب در تبریز و عامل توزیع گوشت اسب در تبریز بازداشت شد.

مردی در جایگاه متهم در شعبه 105 دادگاه کیفری 2 تبریز حاضر می شود که بعد از ذبح اسب ها، گوشت آنان را به برخی رستوران ها و قصابی های سطح شهر تبریز می فروخته است.