1 ​ 2 ماجرای حضور زنان بی حجاب در دانشگاه تهران برای همایش میکاب + عکس

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

ماجرای حضور زنان بی حجاب در دانشگاه تهران برای همایش میکاب + عکس

حضور زنان بی حجاب در دانشگاه تهران,

برگزاری همایش عجیب آموزش میکاپ صورت زنان با حضور دختران بد حجاب سوژه رسانه ها شد.  همایش آموزش میکاپ در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران رسانه ای شد. در پی برگزاری همایش آموزش میکاپ در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، بسیج دانشجویی این دانشکده از رئیس دانشگاه تهران خواسته است رئیس این دانشکده را به خاطر برگزاری همایش آموزش میکاپ برکنار کند.بسیج دانشجویی در نامه خود گفته است که "حیثیت و جایگاه علمی دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران با برگزاری یک همایش آموزش میکاپ و آرایش در دو روز پیاپی…

تبلیغات بنری
برگزاری همایش عجیب آموزش میکاپ صورت زنان با حضور دختران بد حجاب سوژه رسانه ها شد.  همایش آموزش میکاپ در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران رسانه ای شد. در پی برگزاری همایش آموزش میکاپ در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، بسیج دانشجویی این دانشکده از رئیس دانشگاه تهران خواسته است رئیس این دانشکده را به خاطر برگزاری همایش آموزش میکاپ برکنار کند.بسیج دانشجویی در نامه خود گفته است که "حیثیت و جایگاه علمی دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران با برگزاری یک همایش آموزش میکاپ و آرایش در دو روز پیاپی…
ماجرای حضور زنان بی حجاب در دانشگاه تهران برای همایش میکاب + عکس

برگزاری همایش عجیب آموزش میکاپ صورت زنان با حضور دختران بد حجاب سوژه رسانه ها شد. 

همایش آموزش میکاپ در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران رسانه ای شد. در پی برگزاری همایش آموزش میکاپ در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، بسیج دانشجویی این دانشکده از رئیس دانشگاه تهران خواسته است رئیس این دانشکده را به خاطر برگزاری همایش آموزش میکاپ برکنار کند.بسیج دانشجویی در نامه خود گفته است که "حیثیت و جایگاه علمی دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران با برگزاری یک همایش آموزش میکاپ و آرایش در دو روز پیاپی و به ادعای ریاست دانشکده، بدون اطلاع ایشان از چیستی برنامه همایش آموزش میکاپ، به بازیچه گرفته شده است."

جنجال حضور زنان بی حجاب در دانشگاه تهران ! / همایش میکاب حاشیه ساز شد + عکس

در سال های اخیر برگزاری نمایشگاه های لباس به خصوص از نوع اسلامی در جمهوری اسلامی بدون سابقه نبوده و فروش لوازم آرایش زنانه در فروشگاه های تا کنون ممنوعیتی نداشته است.