1 ​ 2 ماجرای خواستگاری برادرزاده قلابی روحانی از دختران ثروتمند با بادیگارد +فیلم

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

ماجرای خواستگاری برادرزاده قلابی روحانی از دختران ثروتمند با بادیگارد +فیلم

برادرزاده حسن روحانی,خواستگاری برادرزاده روحانی از دختران ثروتمند,

ماجرای خواستگاری برادرزاده قلابی روحانی از دختران ثروتمند با بادیگارد +فیلم  برادرزاده قلابی روحانی از دختران ثروتمند خواستگاری می کرد و این خواستگار قلابی با بنز و بادیگارد می رفت که دستگیر شد. یک سارق حرفه ای 20 ساله، خود را برادرزاده رئیس جمهور روحانی جا می زد و با بنز اس 300 شیشه دودی و دو تا بادیگارد، به خواستگاری دختر پولدارهای تهران می‌رفت.رکنا

تبلیغات بنری
ماجرای خواستگاری برادرزاده قلابی روحانی از دختران ثروتمند با بادیگارد +فیلم  برادرزاده قلابی روحانی از دختران ثروتمند خواستگاری می کرد و این خواستگار قلابی با بنز و بادیگارد می رفت که دستگیر شد. یک سارق حرفه ای 20 ساله، خود را برادرزاده رئیس جمهور روحانی جا می زد و با بنز اس 300 شیشه دودی و دو تا بادیگارد، به خواستگاری دختر پولدارهای تهران می‌رفت.رکنا
ماجرای خواستگاری برادرزاده قلابی روحانی از دختران ثروتمند با بادیگارد +فیلم

ماجرای خواستگاری برادرزاده قلابی روحانی از دختران ثروتمند با بادیگارد +فیلم

 برادرزاده قلابی روحانی از دختران ثروتمند خواستگاری می کرد و این خواستگار قلابی با بنز و بادیگارد می رفت که دستگیر شد.

یک سارق حرفه ای 20 ساله، خود را برادرزاده رئیس جمهور روحانی جا می زد و با بنز اس 300 شیشه دودی و دو تا بادیگارد، به خواستگاری دختر پولدارهای تهران می‌رفت.رکنا