1 ​ 2 ماجرای درگیری توییتری محسن چاووشی و مهدی یراحی بر سر خوزستان + عکس

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

ماجرای درگیری توییتری محسن چاووشی و مهدی یراحی بر سر خوزستان + عکس

محسن چاووشی,مهدی یراحی,

محسن چاووشی از خوانندگان خوزستانی کشورمان است. در امور خیر و آزادی زندانیان هم محسن چاووشی بسیار دخیل است. هنوز فیلم سینمایی سنتوری با صدای محسن چاووشی در یادها ماندگار است. مسائل بی آبی و وضعیت اسفناک استان خوزستان از دید محسن چاووشی هم پنهان نماند. در همین راستا محسن چاووشی و مهدی یراحی درگیر شدند که در ادامه جزئیاتش را می خوانید.

تبلیغات بنری
محسن چاووشی از خوانندگان خوزستانی کشورمان است. در امور خیر و آزادی زندانیان هم محسن چاووشی بسیار دخیل است. هنوز فیلم سینمایی سنتوری با صدای محسن چاووشی در یادها ماندگار است. مسائل بی آبی و وضعیت اسفناک استان خوزستان از دید محسن چاووشی هم پنهان نماند. در همین راستا محسن چاووشی و مهدی یراحی درگیر شدند که در ادامه جزئیاتش را می خوانید.
ماجرای درگیری توییتری محسن چاووشی و مهدی یراحی بر سر خوزستان + عکس

محسن چاووشی از خوانندگان خوزستانی کشورمان است. در امور خیر و آزادی زندانیان هم محسن چاووشی بسیار دخیل است. هنوز فیلم سینمایی سنتوری با صدای محسن چاووشی در یادها ماندگار است. مسائل بی آبی و وضعیت اسفناک استان خوزستان از دید محسن چاووشی هم پنهان نماند. در همین راستا محسن چاووشی و مهدی یراحی درگیر شدند که در ادامه جزئیاتش را می خوانید.