1 ​ 2 ماجرای دریافت ماهانه ۳۵۰ میلیون تومان برای بازنشستگی رئیس جمهور

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

ماجرای دریافت ماهانه ۳۵۰ میلیون تومان برای بازنشستگی رئیس جمهور

حقوق بازنشستگی رئیس جمهور روحانی,350 میلیون تومان حقوق بازنشستگی حسن روحانی,حقوق بازنشستگی رئیس جمهور,

 رئیس جمهور برای بازنشستگی ماهی ۳۵۰ میلیون دریافت کند ؛ اگر ۲۵ تا ۳۰ میلیون باشد اشکالی ندارد اما ۳۵۰ میلیون باید کاسته شود. عضو کمیسون حقوقی مجلس اولویت‌های دولت سیزدهم را مبارزه با فساد، اجرای سندهای تحولی که نوشته شده از جمله سند تحول آموزش و پرورش که باید اجرایی شود و تهیه آن‌هایی که نوشته نشده، دانست و افزود: البته انسجام کلی بین قوه مجریه، قضائیه و مجلس باید مورد توجه قرار گیرد. نکته بعدی توجه دقیق به اجرای قانون اساسی،‌ برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی نظام و همچنین…

تبلیغات بنری
 رئیس جمهور برای بازنشستگی ماهی ۳۵۰ میلیون دریافت کند ؛ اگر ۲۵ تا ۳۰ میلیون باشد اشکالی ندارد اما ۳۵۰ میلیون باید کاسته شود. عضو کمیسون حقوقی مجلس اولویت‌های دولت سیزدهم را مبارزه با فساد، اجرای سندهای تحولی که نوشته شده از جمله سند تحول آموزش و پرورش که باید اجرایی شود و تهیه آن‌هایی که نوشته نشده، دانست و افزود: البته انسجام کلی بین قوه مجریه، قضائیه و مجلس باید مورد توجه قرار گیرد. نکته بعدی توجه دقیق به اجرای قانون اساسی،‌ برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی نظام و همچنین…
ماجرای دریافت ماهانه ۳۵۰ میلیون تومان برای بازنشستگی رئیس جمهور

 رئیس جمهور برای بازنشستگی ماهی ۳۵۰ میلیون دریافت کند ؛ اگر ۲۵ تا ۳۰ میلیون باشد اشکالی ندارد اما ۳۵۰ میلیون باید کاسته شود.

عضو کمیسون حقوقی مجلس اولویت‌های دولت سیزدهم را مبارزه با فساد، اجرای سندهای تحولی که نوشته شده از جمله سند تحول آموزش و پرورش که باید اجرایی شود و تهیه آن‌هایی که نوشته نشده، دانست و افزود: البته انسجام کلی بین قوه مجریه، قضائیه و مجلس باید مورد توجه قرار گیرد. نکته بعدی توجه دقیق به اجرای قانون اساسی،‌ برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی نظام و همچنین هماهنگی قوا با فرمایش‌های رهبری است که باید در اولویت باشد. 

 

وی با بیان اینکه نکته بعدی کنترل کردن افزایش‌های بی‌رویه حقوق‌ها است، تصریح کرد: این درآمدهای شرکت‌ آب، برق و بانک‌های خصوصی باید کنترل شوند؛ اینکه رئیس جمهور برای بازنشستگی ماهی ۳۵۰ میلیون دریافت کند غلط است؛ اگر ۲۵ تا ۳۰ میلیون باشد اشکالی ندارد اما ۳۵۰ میلیون باید کاسته شود.