1 ​ 2 عکس جعلی / ماجرای عکس آب خوردن زن جنوبی از چاله خیابان و ربط دادن به خوزستان

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

عکس جعلی / ماجرای عکس آب خوردن زن جنوبی از چاله خیابان و ربط دادن به خوزستان

آب خوردن زن خوزستانی از گودال آب,

اخباری مبنی بر آب خوردن یک زن خوزستانی از گودال جوی آب انتقادات و ناراحتی های زیادی در بین مردم کل کشور ایجاد کرد. طبق اخبار منتشر شده از نهادهای رسمی خوزستان، این عکس کاملا جعلی است و هیچ ربطی به خوزستان ندارد. در ادامه بررسی های جدید درباره عکس آب خوردن یک زن جنوبی جعلی بوده و هیچ ربطی به خوزستان ندارد. جزئیات خبر را کامل بخوانید. انتشار عکس آب خوردن یک زن در فضای مجازی که گفته میشد متعلق به استان خوزستان می باشد جعلی از آب درآمد! عکس آب خوردن یک زن از کف خیابان که گفته می شد مربوط به خوزستان…

تبلیغات بنری
اخباری مبنی بر آب خوردن یک زن خوزستانی از گودال جوی آب انتقادات و ناراحتی های زیادی در بین مردم کل کشور ایجاد کرد. طبق اخبار منتشر شده از نهادهای رسمی خوزستان، این عکس کاملا جعلی است و هیچ ربطی به خوزستان ندارد. در ادامه بررسی های جدید درباره عکس آب خوردن یک زن جنوبی جعلی بوده و هیچ ربطی به خوزستان ندارد. جزئیات خبر را کامل بخوانید. انتشار عکس آب خوردن یک زن در فضای مجازی که گفته میشد متعلق به استان خوزستان می باشد جعلی از آب درآمد! عکس آب خوردن یک زن از کف خیابان که گفته می شد مربوط به خوزستان…
عکس جعلی / ماجرای عکس آب خوردن زن جنوبی از چاله خیابان و ربط دادن به خوزستان

اخباری مبنی بر آب خوردن یک زن خوزستانی از گودال جوی آب انتقادات و ناراحتی های زیادی در بین مردم کل کشور ایجاد کرد. طبق اخبار منتشر شده از نهادهای رسمی خوزستان، این عکس کاملا جعلی است و هیچ ربطی به خوزستان ندارد. در ادامه بررسی های جدید درباره عکس آب خوردن یک زن جنوبی جعلی بوده و هیچ ربطی به خوزستان ندارد. جزئیات خبر را کامل بخوانید.

انتشار عکس آب خوردن یک زن در فضای مجازی که گفته میشد متعلق به استان خوزستان می باشد جعلی از آب درآمد!

عکس آب خوردن یک زن از کف خیابان که گفته می شد مربوط به خوزستان می باشد جعلی از آب درآمد

صبح امروز عکس یک زن در حال آب خوردن از کف خیابان در فضای مجازی وایرال شد و گفته می شد که در خوزستان تصویر برداری شده است که در اصل یک عکس دستکاری شده و مربوط به 13 سال پیش بوده و قبلا در یک رسانه عربی منتشر شده است و برای انحراف اذهان عمومی با دستکاری بازنشر شده بود و این خبر در فضای رسانه تکذیب شد 

افزایش موج بی سابقه گرما و خشکسالی در بسیاری از مناطق ایران به ویژه خطه خوزستان مردم این استان را با مشکلات کم آبی روبرو کرده است و توجه به رعایت بهینه مصرف آب و توجه به هشدارهای لازم در این زمینه از وظایف تمامی مردم برای مقابله با مشکل کم آبی می باشد

ایران کشوری نیمه خشک است و قرار گیری در نزدیکی مدار راس السرطان که از جنوب ایران و از کشورهایی مثل عمان می گذرد می تواند بر اقلیم مناطق جنوبی تاثیر گذار باشد،متاسفانه برداشت های بی رویه از آب های زیرزمینی و عدم کنترل مناسب روان آب ها و مدیریت مصرف بهینه آب می تواند کشور را با بحران های جدی در ارتباط با کم آبی و خشکسالی مواجه کند. 

منبع خبر 

matlabnew.ir