1 ​ 2 ماجرای ممنوعیت پخش چای ریختن مرد برای زن در تلویزیون! + حواشی و واکنش کاربران

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

ماجرای ممنوعیت پخش چای ریختن مرد برای زن در تلویزیون! + حواشی و واکنش کاربران

ممنوعیت چای ریختن مرد در تلویزیون ایران,چای ریختن مرد ممنوع,ممنوعیت های جدید تلویزیون,

ممنوعیت پخش چای ریختن مرد برای زن در تلویزیون! + حواشی و واکنش کاربران به ممنوعیت های جدید صدا و سیما و ممنوعیت پخش چای ریختن مرد برای زن، خوردن ساندویچ و تنها بودن دو پسر در خانه و دستکش چرم برای زنان و نوشیدنی قرمز و … را در ادامه باجزئیات بخوانید.  سمیه سایش، خبرنگار تجارت‌نیوز، به نقل از امیرحسین شمشادی، مدیر‌ گروه آموزشی روابط عمومی دانشکده خبر در صفحه توییتر خود نوشت: در تلويزيون پخش آگهی «چایی ريختن مرد برای زن، نشان دادن هر نوع نوشيدنی قرمز، دستكش چرم برای زنان،…

تبلیغات بنری
ممنوعیت پخش چای ریختن مرد برای زن در تلویزیون! + حواشی و واکنش کاربران به ممنوعیت های جدید صدا و سیما و ممنوعیت پخش چای ریختن مرد برای زن، خوردن ساندویچ و تنها بودن دو پسر در خانه و دستکش چرم برای زنان و نوشیدنی قرمز و … را در ادامه باجزئیات بخوانید.  سمیه سایش، خبرنگار تجارت‌نیوز، به نقل از امیرحسین شمشادی، مدیر‌ گروه آموزشی روابط عمومی دانشکده خبر در صفحه توییتر خود نوشت: در تلويزيون پخش آگهی «چایی ريختن مرد برای زن، نشان دادن هر نوع نوشيدنی قرمز، دستكش چرم برای زنان،…
ماجرای ممنوعیت پخش چای ریختن مرد برای زن در تلویزیون! + حواشی و واکنش کاربران

ممنوعیت پخش چای ریختن مرد برای زن در تلویزیون! + حواشی و واکنش کاربران به ممنوعیت های جدید صدا و سیما و ممنوعیت پخش چای ریختن مرد برای زن، خوردن ساندویچ و تنها بودن دو پسر در خانه و دستکش چرم برای زنان و نوشیدنی قرمز و … را در ادامه باجزئیات بخوانید. 

سمیه سایش، خبرنگار تجارت‌نیوز، به نقل از امیرحسین شمشادی، مدیر‌ گروه آموزشی روابط عمومی دانشکده خبر در صفحه توییتر خود نوشت:

در تلويزيون پخش آگهی «چایی ريختن مرد برای زن، نشان دادن هر نوع نوشيدنی قرمز، دستكش چرم برای زنان، مرغ بريونی، خوردن ساندويچ و پيتزا، پوشيدن لباس آستين كوتاه، نشان دادن مرد و زن تنها، نشان دادن دو پسر تنها در منزل» ممنوع است.