1 ​ 2 ماجرای کتک خوردن یوسف سلامی در انبار داروخانه 13 آبان تهران/گزارش کمبود سرم

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

ماجرای کتک خوردن یوسف سلامی در انبار داروخانه 13 آبان تهران/گزارش کمبود سرم

علت کتک زدن یوسف سلامی در داروخانه,

کتک خوردن یوسف سلامی داروخانه 13 آبان تهران به گزارش واضح نیوز ، در روزهایی که کمبود دارو و شیوع گسترده سویه دلتای کرونا بسیاری از هموطنان عزیز را با چالش روبرو کرده شفافیت مهم ترین موضوعی است که مردم دوست دارند در این موضوع شاهد باشند. به همین منظور یکی از همکاران ما که از قضا برای بسیاری از افراد جامعه آشناست به منظور تهیه خبر از انبار ذخیره داروخانه ۱۳ آبان تهران راهی آنجا شد اما طولی نکشید که در زمان تصویربرداری از انبار ذخیره این داروخانه با رفتار زشت افراد آنجا روبرو شد و کار به برخورد فیزیکی…

تبلیغات بنری
کتک خوردن یوسف سلامی داروخانه 13 آبان تهران به گزارش واضح نیوز ، در روزهایی که کمبود دارو و شیوع گسترده سویه دلتای کرونا بسیاری از هموطنان عزیز را با چالش روبرو کرده شفافیت مهم ترین موضوعی است که مردم دوست دارند در این موضوع شاهد باشند. به همین منظور یکی از همکاران ما که از قضا برای بسیاری از افراد جامعه آشناست به منظور تهیه خبر از انبار ذخیره داروخانه ۱۳ آبان تهران راهی آنجا شد اما طولی نکشید که در زمان تصویربرداری از انبار ذخیره این داروخانه با رفتار زشت افراد آنجا روبرو شد و کار به برخورد فیزیکی…
ماجرای کتک خوردن یوسف سلامی در انبار داروخانه 13 آبان تهران/گزارش کمبود سرم

کتک خوردن یوسف سلامی داروخانه 13 آبان تهران

به گزارش واضح نیوز ، در روزهایی که کمبود دارو و شیوع گسترده سویه دلتای کرونا بسیاری از هموطنان عزیز را با چالش روبرو کرده شفافیت مهم ترین موضوعی است که مردم دوست دارند در این موضوع شاهد باشند. به همین منظور یکی از همکاران ما که از قضا برای بسیاری از افراد جامعه آشناست به منظور تهیه خبر از انبار ذخیره داروخانه ۱۳ آبان تهران راهی آنجا شد اما طولی نکشید که در زمان تصویربرداری از انبار ذخیره این داروخانه با رفتار زشت افراد آنجا روبرو شد و کار به برخورد فیزیکی رسید. کتک خوردن یوسف سلامی هنگام تهیه خبر از این مکان شائبه هایی را ایجاد می کند که چه اتفاقی ممکن بود در آنجا بیفتد که افراد مانع از تصویربرداری توسط همکاران خبری ما شدند به نظر می رسد دستگاههای مسئول و مبادی مربوطه در شرایطی که بسیاری از مردم در تنگنا به سر می برند باید به این موضوع ورود کنند تا از ایجاد هر شائبه ای جلوگیری شود و اگر مسئله ای در جریان است جلوی آن گرفته شود.

فیلم کتک خوردن یوسف سلامی در داروخانه ۱۳ آبان تهران