1 ​ 2 (فیلم کامل) ماجرای کشف چاه عجیب شراب در خرم آباد! + تصاویر

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

(فیلم کامل) ماجرای کشف چاه عجیب شراب در خرم آباد! + تصاویر

فیلم تولید شراب,شراب خرم آباد,

تولید شراب در خرم اباد / فیلمی از ماموران پلیس خرم آباد  پس از رسیدن به صحنه، چاهی را مشاهده کردند که در آن مشروبات الکلی تولید و نگهداری می شد.  ماموران پلیس در جریان یک چاه شراب قرار گرفتند.دریافت این اطلاعات مهم موجب شد تیم پلیسی برای تحقیقات به محل کشف چاه مراجعه کنند. ماموران پلیس پس از رسیدن به صحنه، چاهی را مشاهده کردند که در آن مشروبات الکلی تولید و نگهداری می شد. فیلم کشف تحلیه شراب به مخزن های نیروی انتظامی در خرم اباد

تبلیغات بنری
تولید شراب در خرم اباد / فیلمی از ماموران پلیس خرم آباد  پس از رسیدن به صحنه، چاهی را مشاهده کردند که در آن مشروبات الکلی تولید و نگهداری می شد.  ماموران پلیس در جریان یک چاه شراب قرار گرفتند.دریافت این اطلاعات مهم موجب شد تیم پلیسی برای تحقیقات به محل کشف چاه مراجعه کنند. ماموران پلیس پس از رسیدن به صحنه، چاهی را مشاهده کردند که در آن مشروبات الکلی تولید و نگهداری می شد. فیلم کشف تحلیه شراب به مخزن های نیروی انتظامی در خرم اباد
(فیلم کامل) ماجرای کشف چاه عجیب شراب در خرم آباد! + تصاویر

تولید شراب در خرم اباد / فیلمی از ماموران پلیس خرم آباد  پس از رسیدن به صحنه، چاهی را مشاهده کردند که در آن مشروبات الکلی تولید و نگهداری می شد. 

ماموران پلیس در جریان یک چاه شراب قرار گرفتند.دریافت این اطلاعات مهم موجب شد تیم پلیسی برای تحقیقات به محل کشف چاه مراجعه کنند. ماموران پلیس پس از رسیدن به صحنه، چاهی را مشاهده کردند که در آن مشروبات الکلی تولید و نگهداری می شد.

فیلم کشف تحلیه شراب به مخزن های نیروی انتظامی در خرم اباد