1 ​ 2 ماجرای کم لطفی گزارشگر شبکه سه نسبت به کیمیا علیزاده / لیاقت نداشتی و اسمشو نبر

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

ماجرای کم لطفی گزارشگر شبکه سه نسبت به کیمیا علیزاده / لیاقت نداشتی و اسمشو نبر

حمله مجری شبکه سه به کیمیا علیزاده,کاویانی گزارشگر شبکه سه به کیمیا علیزاده,

حمله شدیداللحن کاویانی مجری برنامه المپیک شبکه سه به کیمیا علیزاده قبل از مسابقه‌اش با ایران سوژه کاربران فضای مجازی شد. ویدئو| حمله شدید مجری تلویزیون به کیمیا علیزاده: لیاقت نداشتی! گزارشگر صدا و سیما به اخطارهایی که به کیانی به خاطر گرفتن پای حریف داده می شد نیز اعتراض داشته و بارها مدعی شد که داوران به اصطلاح توجیه شده و سعی در بازنده کردن بازیکن تیم ملی ایران دارند. وی همچنین اعتراض خود را به اخطار ندادن به کیمیا علیزاده به خاطر زمین خوردن اعلام کرده و بارها تاکید می کند که علیزاده خودخواسته…

تبلیغات بنری
حمله شدیداللحن کاویانی مجری برنامه المپیک شبکه سه به کیمیا علیزاده قبل از مسابقه‌اش با ایران سوژه کاربران فضای مجازی شد. ویدئو| حمله شدید مجری تلویزیون به کیمیا علیزاده: لیاقت نداشتی! گزارشگر صدا و سیما به اخطارهایی که به کیانی به خاطر گرفتن پای حریف داده می شد نیز اعتراض داشته و بارها مدعی شد که داوران به اصطلاح توجیه شده و سعی در بازنده کردن بازیکن تیم ملی ایران دارند. وی همچنین اعتراض خود را به اخطار ندادن به کیمیا علیزاده به خاطر زمین خوردن اعلام کرده و بارها تاکید می کند که علیزاده خودخواسته…
ماجرای کم لطفی گزارشگر شبکه سه نسبت به کیمیا علیزاده / لیاقت نداشتی و اسمشو نبر

حمله شدیداللحن کاویانی مجری برنامه المپیک شبکه سه به کیمیا علیزاده قبل از مسابقه‌اش با ایران سوژه کاربران فضای مجازی شد.

ویدئو| حمله شدید مجری تلویزیون به کیمیا علیزاده: لیاقت نداشتی!

گزارشگر صدا و سیما به اخطارهایی که به کیانی به خاطر گرفتن پای حریف داده می شد نیز اعتراض داشته و بارها مدعی شد که داوران به اصطلاح توجیه شده و سعی در بازنده کردن بازیکن تیم ملی ایران دارند. وی همچنین اعتراض خود را به اخطار ندادن به کیمیا علیزاده به خاطر زمین خوردن اعلام کرده و بارها تاکید می کند که علیزاده خودخواسته و بدون دلیل خاصی که عامل آن خطای کیانی باشد، زمین می خورد و باید اخطار بگیرد. حتی در لحظات پایانی که به علیزاده اخطار داده می شود نیز گزارشگر صدا و سیما به نحوی آن را بیفایده و دیر ارزیابی می کند. جدای از اتفاقاتی که در زمین مسابقه رخ داد، گزارشگر بازی از همان ابتدا با نبردن اسمی از کیمیا علیزاده تکلیف گزارش خود را روشن کرده و به اصطلاح طرف خود را انتخاب کرده بود