1 ​ 2 ماجرای 10 سال زندان برای بیژن قاسم زاده بازپرس فیلتر تلگرام

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

ماجرای 10 سال زندان برای بیژن قاسم زاده بازپرس فیلتر تلگرام

زندان بیژن قاسم‌زاده بازپرس,

سخنگوی قوه قضاییه از ده سال حبس برای بیژن قاسم زاده بازپرسی که دستور فیلتر تلگرام را صادر کرد خبر داد. سخنگوی قوه قضاییه حکم دیگر متهمان پرونده طبری را اعلام کرد که بر این اساس، بیژن قاسم‌زاده سنگرودی، بازپرسی که دستور فیلتر کردن تلگرام را داد، به ۱۰سال حبس تعزیری محکوم شد.

تبلیغات بنری
سخنگوی قوه قضاییه از ده سال حبس برای بیژن قاسم زاده بازپرسی که دستور فیلتر تلگرام را صادر کرد خبر داد. سخنگوی قوه قضاییه حکم دیگر متهمان پرونده طبری را اعلام کرد که بر این اساس، بیژن قاسم‌زاده سنگرودی، بازپرسی که دستور فیلتر کردن تلگرام را داد، به ۱۰سال حبس تعزیری محکوم شد.
ماجرای 10 سال زندان برای بیژن قاسم زاده بازپرس فیلتر تلگرام

سخنگوی قوه قضاییه از ده سال حبس برای بیژن قاسم زاده بازپرسی که دستور فیلتر تلگرام را صادر کرد خبر داد.

سخنگوی قوه قضاییه حکم دیگر متهمان پرونده طبری را اعلام کرد که بر این اساس، بیژن قاسم‌زاده سنگرودی، بازپرسی که دستور فیلتر کردن تلگرام را داد، به ۱۰سال حبس تعزیری محکوم شد.