1 ​ 2 ماجرا و جزئیات پیتزا فروختن وزیر مخابرات افغانستان با دوچرخه در آلمان +تصاویر

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

ماجرا و جزئیات پیتزا فروختن وزیر مخابرات افغانستان با دوچرخه در آلمان +تصاویر

وزیر پیتزا فروش افغانستانی,وزیر مخابرات افغانستان پخش پیتزا,

ماجرا و جزئیات پیتزا فروختن وزیر مخابرات افغانستان با دوچرخه در آلمان +تصاویر  تصاویر وزیر سابق افغانستان در حال پخش پیتزا در آلمان +تصاویر احمدشاه سادات، وزیر سابق افغانستان با دو مدرک کارشناسی ارشد مهندسی از دانشگاه آکسفورد در حال تحویل پیتزا در آلمان مشاهده شد. گفته می‌شود او در حال حاضر مشغول کار در زمینه تحویل غذا در آلمان است. وزیر سابق مخابرات و فناوری افغانستان، هنگامی که با دوچرخه قصد در حال رساندن پیتزا بود در شهر لایپزیگ آلمان توسط یک روزنامه نگار محلی مشاهده شد. به گزارش اسکای…

تبلیغات بنری
ماجرا و جزئیات پیتزا فروختن وزیر مخابرات افغانستان با دوچرخه در آلمان +تصاویر  تصاویر وزیر سابق افغانستان در حال پخش پیتزا در آلمان +تصاویر احمدشاه سادات، وزیر سابق افغانستان با دو مدرک کارشناسی ارشد مهندسی از دانشگاه آکسفورد در حال تحویل پیتزا در آلمان مشاهده شد. گفته می‌شود او در حال حاضر مشغول کار در زمینه تحویل غذا در آلمان است. وزیر سابق مخابرات و فناوری افغانستان، هنگامی که با دوچرخه قصد در حال رساندن پیتزا بود در شهر لایپزیگ آلمان توسط یک روزنامه نگار محلی مشاهده شد. به گزارش اسکای…
ماجرا و جزئیات پیتزا فروختن وزیر مخابرات افغانستان با دوچرخه در آلمان +تصاویر

ماجرا و جزئیات پیتزا فروختن وزیر مخابرات افغانستان با دوچرخه در آلمان +تصاویر 

تصاویر وزیر سابق افغانستان در حال پخش پیتزا در آلمان +تصاویر

احمدشاه سادات، وزیر سابق افغانستان با دو مدرک کارشناسی ارشد مهندسی از دانشگاه آکسفورد در حال تحویل پیتزا در آلمان مشاهده شد. گفته می‌شود او در حال حاضر مشغول کار در زمینه تحویل غذا در آلمان است.

وزیر سابق مخابرات و فناوری افغانستان، هنگامی که با دوچرخه قصد در حال رساندن پیتزا بود در شهر لایپزیگ آلمان توسط یک روزنامه نگار محلی مشاهده شد.

به گزارش اسکای نیوز، وزیر سابق پس از تمام شدن پول خود به این کار مشغول شده است. آقای ساادت گفته داستان او باید «کاتالیزوری برای تغییر شیوه زندگی افراد عالی رتبه در آسیا و جهان عرب باشد».