تبلیغات بنری
مانع طلاق شوید ۳ سهمیه ازدواج دریافت‌ کنید   رئیس جمعیت سردفتران ازدواج و طلاق خراسان رضوی:  سردفتران ما در امر کاهش آمار طلاق بسیار کوشا هستند به همین دلیل و برای تشویق بیشتر همکارانمان جهت اصلاح ذات البین جامعه سر دفتران برنامه ای را ترتیب داده که هر دفتری که بتواند مانع طلاق و ایجاد سازش در بین همسران شود از سهمیه، سه ازدواج به آن دفتر ارسال می شود. ازدواج ها و طلاق ها در حال حاضر به صورت الکترونیکی ثبت می شود ولی درخصوص تک برگی شدن اسناد ازدواج و طلاق هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده…
مانع طلاق شوید ۳ سهمیه ازدواج دریافت‌ کنید

مانع طلاق شوید ۳ سهمیه ازدواج دریافت‌ کنید

 

رئیس جمعیت سردفتران ازدواج و طلاق خراسان رضوی: 

سردفتران ما در امر کاهش آمار طلاق بسیار کوشا هستند به همین دلیل و برای تشویق بیشتر همکارانمان جهت اصلاح ذات البین جامعه سر دفتران برنامه ای را ترتیب داده که هر دفتری که بتواند مانع طلاق و ایجاد سازش در بین همسران شود از سهمیه، سه ازدواج به آن دفتر ارسال می شود.

ازدواج ها و طلاق ها در حال حاضر به صورت الکترونیکی ثبت می شود ولی درخصوص تک برگی شدن اسناد ازدواج و طلاق هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.