1 ​ 2 تاریخ واریزی یارانه نقدی و معیشتی مرداد 1400 + تاریخ واریز مبلغ صندوق‌های بازنشستگی مرداد 1400

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

تاریخ واریزی یارانه نقدی و معیشتی مرداد 1400 + تاریخ واریز مبلغ صندوق‌های بازنشستگی مرداد 1400

مرداد 1400,تاریخ یارانه نقدی مرداد 1400,تاریخ واریز یارانه معیشتی بنزین مرداد 1400,تاریخ واریز یارانه مرداد 1400,

مرداد 1400 چهار واریزی انجام می‌شود که دو مورد را دولت و دو مورد دیگر را صندوق‌های بازنشستگی پرداخت می‌کنند. در ادامه مبلغ واریزی‌ های دو یارانه نقدی و معیشتی و مبلغ صندوق‌های بازنشستگی به حساب مردم در مرداد 1400  و تاریخ واریزی یارانه نقدی و معیشتی مرداد 1400 + تاریخ واریز مبلغ صندوق‌های بازنشستگی مرداد 1400 را بخوانید در مرداد چهار واریزی انجام می‌شود که دو یارانه نقدی و معیشتی را دولت و دو مورد دیگر را صندوق‌های بازنشستگی پرداخت می‌کنند. تاریخ…

تبلیغات بنری
مرداد 1400 چهار واریزی انجام می‌شود که دو مورد را دولت و دو مورد دیگر را صندوق‌های بازنشستگی پرداخت می‌کنند. در ادامه مبلغ واریزی‌ های دو یارانه نقدی و معیشتی و مبلغ صندوق‌های بازنشستگی به حساب مردم در مرداد 1400  و تاریخ واریزی یارانه نقدی و معیشتی مرداد 1400 + تاریخ واریز مبلغ صندوق‌های بازنشستگی مرداد 1400 را بخوانید در مرداد چهار واریزی انجام می‌شود که دو یارانه نقدی و معیشتی را دولت و دو مورد دیگر را صندوق‌های بازنشستگی پرداخت می‌کنند. تاریخ…
تاریخ واریزی یارانه نقدی و معیشتی مرداد 1400 + تاریخ واریز مبلغ صندوق‌های بازنشستگی مرداد 1400

مرداد 1400 چهار واریزی انجام می‌شود که دو مورد را دولت و دو مورد دیگر را صندوق‌های بازنشستگی پرداخت می‌کنند. در ادامه مبلغ واریزی‌ های دو یارانه نقدی و معیشتی و مبلغ صندوق‌های بازنشستگی به حساب مردم در مرداد 1400  و تاریخ واریزی یارانه نقدی و معیشتی مرداد 1400 + تاریخ واریز مبلغ صندوق‌های بازنشستگی مرداد 1400 را بخوانید

در مرداد چهار واریزی انجام می‌شود که دو یارانه نقدی و معیشتی را دولت و دو مورد دیگر را صندوق‌های بازنشستگی پرداخت می‌کنند.


تاریخ واریز یارانه معیشتی بنزین مرداد 1400

طبق روال ماه‌های قبل باید یارانه معیشتی بنزین در روز ۱۰ مرداد به حساب سهامداران واریز می‌شود. در این ماه نیز حدود ۶۰ میلیون نفر بیست و یکمین مرحله یارانه بنزین را دریافت می‌کنند.

خانواده‌های یک نفره ۵۵ هزار تومان، خانواده‌های ۲ نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانواده‌های ۳ نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانواده‌های ۴ نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانواده‌های ۵ نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی می‌گیرند.

حدود هفت میلیون خانوار در پاییز پارسال مرحله دوم وام یک میلیون تومانی کرونا را دریافت کردند که در این ماه هشتمین قسط آن از یارانه کسر می‌شود.

با توجه به این که قرار است مراسم تحلیف در روز ۱۴ مرداد انجام شود احتمالا آخرین یارانه‌ای که در دولت روحانی به حساب مردم واریز می‌شود همین یارانه معیشتی باشد. همچنین اولین یارانه واریزی در دولت ابراهیم رئیسی یارانه نقدی است.


تاریخ واریز یارانه نقدی مرداد 1400

در روز بیستم مرداد صد و بیست و ششمین مرحله یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی واریز می‌شود. مبلغ این یارانه همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.

از این یارانه نیز قسط مرحله اول وام کرونا برداشت می‌شود. حدود ۲۱ میلیون خانوار در تیر پارسال مرحله اول وام یک میلیون تومانی کرونا گرفتند که در مرداد سیزدهمین قسط آن از یارانه‌شان کم می‌شود.


تاریخ واریز حقوق بازنشستگان مرداد 1400

بازنشستگان دو گروه هستند، تامین اجتماعی و کشوری و لشگری. حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی توسط سازمان مربوطه و بازنشستگان لشگری و کشوری توسط صندوق پرداخت می‌شود.

واریز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی معمولا همزمان با یارانه نقدی شروع می‌شود. در روز ۲۰ مرداد سازمان تامین اجتماعی واریز حقوق بازنشستگان را آغاز می‌کند. بازنشستگان معمولا تا پایان ماه حقوقشان را می‌گیرند.

صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری نیز در چند روز پایانی حقوق افراد تحت پوشش خود را می‌پردازد.


وام بازنشستگان

دو گروه بازنشستگان ذکر شده از سوی صندوق‌ها وام دریافت می‌کنند. در خصوص بازنشستگان لشگری و کشوری یک نوبت در روز پنج خرداد واریز شده و قرار است واریزی‌ها در پنج نوبت دیگر ادامه داشته باشد.

پیگیری‌های سایت خبری تجارت‌نیوز حاکی از این است که وام ۱۰ میلیون تومانی بازنشستگان در روز پنجم مرداد به حساب بیش  از ۲۰ هزار بازنشسته واریز می‌شود.

وام بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی فعلا در مرحله ثبت‌نام قرار دارد. این گروه از بازنشستگان نیز در می‌توانند به صورت حضوری یا غیرحضوری درخواست خود را ثبت کنند.