1 ​ 2 مبلغ و مدت قرارداد مسی با پاری‌سن‌ژرمن +جزئیات

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

مبلغ و مدت قرارداد مسی با پاری‌سن‌ژرمن +جزئیات

مسی در پارسن ژرمن,

چند منبع خبری موثق در فوتبال اروپا اعلام کردند که پاری‌سن‌ژرمن پیشنهاد خود را برای به خدمت گرفتن مسی مستقیماً به این بازیکن آرژانتینی ارائه کرده است.  چند منبع خبری موثق در فوتبال اروپا اعلام کردند که پاری‌سن‌ژرمن پیشنهاد خود را برای به خدمت گرفتن مسی مستقیماً به این بازیکن آرژانتینی ارائه کرده است

تبلیغات بنری
چند منبع خبری موثق در فوتبال اروپا اعلام کردند که پاری‌سن‌ژرمن پیشنهاد خود را برای به خدمت گرفتن مسی مستقیماً به این بازیکن آرژانتینی ارائه کرده است.  چند منبع خبری موثق در فوتبال اروپا اعلام کردند که پاری‌سن‌ژرمن پیشنهاد خود را برای به خدمت گرفتن مسی مستقیماً به این بازیکن آرژانتینی ارائه کرده است
مبلغ و مدت قرارداد مسی با پاری‌سن‌ژرمن +جزئیات

چند منبع خبری موثق در فوتبال اروپا اعلام کردند که پاری‌سن‌ژرمن پیشنهاد خود را برای به خدمت گرفتن مسی مستقیماً به این بازیکن آرژانتینی ارائه کرده است. 

چند منبع خبری موثق در فوتبال اروپا اعلام کردند که پاری‌سن‌ژرمن پیشنهاد خود را برای به خدمت گرفتن مسی مستقیماً به این بازیکن آرژانتینی ارائه کرده است

برچسب ها : ,