1 ​ 2 متن نوشته و عکس نوشته های جدید سخنان بزرگان و شعرا + عکس نوشته سخن بزرگان

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

متن نوشته و عکس نوشته های جدید سخنان بزرگان و شعرا + عکس نوشته سخن بزرگان

متن نوشته ادبی,

متن نوشته و عکس نوشته های جدید سخنان بزرگان و شعرا و عکس نوشته سخن بزرگان   متن نوشته و عکس نوشته های جدید سخنان بزرگان و شعرا  و همچنین عکس نوشته سخن بزرگان را در قالب متن نوشته در سایت خبری واضح نیوز میخوانید     که دیدارِ تو روزی گشت ما رامن آن دوزخ‌دلم، یارب، که دیدمبه چشمِ خود بهشتِ آشکارانه مهرَست این، که داغِ دولتَست اینکه بر دل بَرْزَدَست این بی‌نوا راز یک ناگه چه گنجِ دولتَست اینکه در دست اوفتاد این بی‌نوا را؟درین حالت که من روی تو دیدمعنایت‌هاست…

تبلیغات بنری
متن نوشته و عکس نوشته های جدید سخنان بزرگان و شعرا و عکس نوشته سخن بزرگان   متن نوشته و عکس نوشته های جدید سخنان بزرگان و شعرا  و همچنین عکس نوشته سخن بزرگان را در قالب متن نوشته در سایت خبری واضح نیوز میخوانید     که دیدارِ تو روزی گشت ما رامن آن دوزخ‌دلم، یارب، که دیدمبه چشمِ خود بهشتِ آشکارانه مهرَست این، که داغِ دولتَست اینکه بر دل بَرْزَدَست این بی‌نوا راز یک ناگه چه گنجِ دولتَست اینکه در دست اوفتاد این بی‌نوا را؟درین حالت که من روی تو دیدمعنایت‌هاست…
متن نوشته و عکس نوشته های جدید سخنان بزرگان و شعرا + عکس نوشته سخن بزرگان

متن نوشته و عکس نوشته های جدید سخنان بزرگان و شعرا و عکس نوشته سخن بزرگان

 

متن نوشته و عکس نوشته های جدید سخنان بزرگان و شعرا  و همچنین عکس نوشته سخن بزرگان را در قالب متن نوشته در سایت خبری واضح نیوز میخوانید

 

 

متن نوشته و عکس نوشته های جدید سخنان بزرگان و شعرا و عکس نوشته سخن بزرگان


که دیدارِ تو روزی گشت ما را

من آن دوزخ‌دلم، یارب، که دیدم
به چشمِ خود بهشتِ آشکارا

نه مهرَست این، که داغِ دولتَست این
که بر دل بَرْزَدَست این بی‌نوا را

ز یک ناگه چه گنجِ دولتَست این
که در دست اوفتاد این بی‌نوا را؟

درین حالت که من روی تو دیدم
عنایت‌هاست با حالم خدا را

هم آهِ آتشینم کارگر بود
که شد نرم آن دلِ چون سنگِ خارا

مرا تشریفِ یک پرسیدنت بِه
ز تختِ کی‌قُباد و تاجِ دارا

بکُش زود اوحدی را، پَس جدا شو
که بی‌رویت نمی‌خواهد بقا را...!

 

 

متن نوشته و عکس نوشته های جدید سخنان بزرگان و شعرا

 

دریای شورانگیزِ چشمانت چه زیباست
آنجا که باید دل به دریا زد همین‌جاست

در من طلوعِ آبیِ آن چشمِ روشن
یادآورِ صبحِ خیال‌انگیزِ دریاست

گُل کرده باغی از ستاره در نگاهت
آنَک چراغانی که در چشمِ تو برپاست

بیهوده می‌کوشی که رازِ عاشقی را
از من بپوشانی که در چشمِ تو پیداست

ما هر دُوْان خاموشِ خاموشیم، اما
چشمانِ ما را در خموشی گفتگوهاست

دیروزمان را با غروری پوچ گشتیم
امروز هم زانسان، ولی آینده ماراست

دور از نوازش‌های دستِ مهربانت
دستانِ من در انزوای خویش تنهاست

بگذار دستت رازِ دستم را بداند
بی‌هیچ پروایی که دستِ عشق با ماست
 
حسین منزوی

 

متن نوشته و عکس نوشته های جدید سخنان بزرگان و شعرا  و همچنین عکس نوشته سخن بزرگان را در قالب متن نوشته در سایت خبری واضح نیوز میخوانید

 

گر مِی نخوری طعنه مزن مستان را
بنیاد مکُن تو حیله و دستان را

تو غره بدان مشو که مِی می‌نخوری
صد لقمه خوری که مِی غلامَست آن‌ را

خیام نیشابوری

 

 

متن نوشته و عکس نوشته های جدید سخنان بزرگان و شعرا و عکس نوشته سخن بزرگان

 

همیشه آن‌که می‌رود
کمی از ما را
با خویش می‌برد....

کمی از خود را، زائر!
با من بگذار....

یدالله رویایی
کتاب: هفتاد سنگ قبر

یدالله_رویایی

برچسب ها : ,