1 ​ 2 متن کامل شعر احمد شاملو (تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می دارم) پول الوار

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

متن کامل شعر احمد شاملو (تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می دارم) پول الوار

دانلود رایگان اشعار پل الوار,شعر تو را دوست دارم,شعر تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم,اشعار احمد شاملو,شعر تو را دوست میدارم شاملو,متن و صوت شعر تو را دوست می دارم احمد شاملو و پل الوار,

 شعر تو را دوست میدارم پل الوار ترجمه احمد شاملو تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می دارم اثر پل الوار با متن کامل و ترجمه شعر تو را دوست می دارم اثر احمد شاملو را در سایت خبری واضح نیوز بخوانید تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می دارم تو را به خاطر عطر نان گرم برای برفی که آب می شود دوست می دارم تو را به جای همه کسانی که دوست نداشته ام دوست می دارم تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارم تو را…

تبلیغات بنری
 شعر تو را دوست میدارم پل الوار ترجمه احمد شاملو تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می دارم اثر پل الوار با متن کامل و ترجمه شعر تو را دوست می دارم اثر احمد شاملو را در سایت خبری واضح نیوز بخوانید تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می دارم تو را به خاطر عطر نان گرم برای برفی که آب می شود دوست می دارم تو را به جای همه کسانی که دوست نداشته ام دوست می دارم تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارم تو را…
متن کامل شعر احمد شاملو (تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می دارم) پول الوار

 شعر تو را دوست میدارم پل الوار ترجمه احمد شاملو

تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می دارم اثر پل الوار با متن کامل و ترجمه شعر تو را دوست می دارم اثر احمد شاملو را در سایت خبری واضح نیوز بخوانید

تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می دارم

تو را به خاطر عطر نان گرم

برای برفی که آب می شود دوست می دارم

تو را به جای همه کسانی که دوست نداشته ام دوست می دارم

تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم

برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت

لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارم

تو را به خاطر خاطره ها دوست می دارم

برای پشت کردن به آرزوهای محال

به خاطر نابودی توهم و خیال دوست می دارم

تو را برای دوست داشتن دوست می دارم

تو را به خاطردود لاله های وحشی

به خاطر گونۀ زرین آفتاب گردان

تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم

تو را به جای همه کسانی که ندیده ام دوست می دارم

تو را برای لبخند تلخ لحظه ها

پرواز شیرین خاطره ها دوست می دارم

تورا به اندازۀ همۀ کسانی که نخواهم دید دوست می دارم

اندازه قطرات باران، اندازۀ ستاره های آسمان دوست می دارم

تو را به اندازه خودت، اندازه آن قلب پاکت دوست می دارم

تو را برای دوست داشتن دوست می دارم

تو را به جای همۀ کسانی که نمی شناخته ام ... دوست می دارم

تو را به جای همۀ روزگارانی که نمی زیسته ام ... دوست می دارم

برای خاطر عطر نان گرم و برفی که آب می شود و

برای نخستین گناه ...

تو را به خاطر دوست داشتن ... دوست می دارم

تو را به جای تمام کسانی که دوست نمی دارم ... دوست می دارم