تبلیغات بنری
مخالفت سازمان محیط زیست با تعویق استاندارد یورو 5   دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به نامه‌نگاری مجدد خودروسازان برای تعویق مهلت ارتقای استاندارد آلایندگی خودروهای تولیدی به یورو ۵ گفت: خودروسازان تنها به دنبال خریدن وقت و سود بیشتر هستند.مهر
مخالفت سازمان محیط زیست با تعویق استاندارد یورو 5

مخالفت سازمان محیط زیست با تعویق استاندارد یورو 5

 

دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به نامه‌نگاری مجدد خودروسازان برای تعویق مهلت ارتقای استاندارد آلایندگی خودروهای تولیدی به یورو ۵ گفت: خودروسازان تنها به دنبال خریدن وقت و سود بیشتر هستند.مهر