1 ​ 2 مراسم تشییع جنازه شهرام کاشانی | جزئیات خاکسپاری شهرام کاشانی

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

مراسم تشییع جنازه شهرام کاشانی | جزئیات خاکسپاری شهرام کاشانی

علت مرگ شهرام کاشانی,فوت شهرام کاشانی,

مراسم تشییع جنازه شهرام کاشانی | جزئیات خاکسپاری شهرام کاشانی متاسفانه شهرام کاشانی دقایقی پیش بدلیل مشکلات کبدی و همچنین بیماری کرونا فوت کرد. برای خانواده و بازماندگان او آرزوی صبر جمیل و برای خود مرحوم از خدا طلب مغفرت داریم.

تبلیغات بنری
مراسم تشییع جنازه شهرام کاشانی | جزئیات خاکسپاری شهرام کاشانی متاسفانه شهرام کاشانی دقایقی پیش بدلیل مشکلات کبدی و همچنین بیماری کرونا فوت کرد. برای خانواده و بازماندگان او آرزوی صبر جمیل و برای خود مرحوم از خدا طلب مغفرت داریم.
مراسم تشییع جنازه شهرام کاشانی | جزئیات خاکسپاری شهرام کاشانی

مراسم تشییع جنازه شهرام کاشانی | جزئیات خاکسپاری شهرام کاشانی

متاسفانه شهرام کاشانی دقایقی پیش بدلیل مشکلات کبدی و همچنین بیماری کرونا فوت کرد.

برای خانواده و بازماندگان او آرزوی صبر جمیل و برای خود مرحوم از خدا طلب مغفرت داریم.