1 ​ 2 مراسم شیرخوارگان حسینی محرم 1400 در ترکیه برگزار شد /عکس و فیلم

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

مراسم شیرخوارگان حسینی محرم 1400 در ترکیه برگزار شد /عکس و فیلم

مراسم شیرخوارگان حسینی ترکیه 2021,فیلم مراسم شیرخوارگان حسینی,عکسهای مراسم شیرخوارگان حسینی محرم 1400,

برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی (ع) در ترکیه + فیلم مادران زیادی در استانبول با کودکان خود در مراسم شیرخوارگان حسینی شرکت کردند.  یکی از مراسم‌هایی که هر ساله با شکوه خاصی در بین شیعیان برگزار می‌شود، همایش شیرخوارگان حسینی (ع) است. مادران زیادی در استانبول ترکیه نیز کودکان خود را به مراسم شیرخوارگان حسینی (ع) بردند تا آنها نیز رهروی اهل بیت (ع) شوند.

تبلیغات بنری
برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی (ع) در ترکیه + فیلم مادران زیادی در استانبول با کودکان خود در مراسم شیرخوارگان حسینی شرکت کردند.  یکی از مراسم‌هایی که هر ساله با شکوه خاصی در بین شیعیان برگزار می‌شود، همایش شیرخوارگان حسینی (ع) است. مادران زیادی در استانبول ترکیه نیز کودکان خود را به مراسم شیرخوارگان حسینی (ع) بردند تا آنها نیز رهروی اهل بیت (ع) شوند.
مراسم شیرخوارگان حسینی محرم 1400 در ترکیه برگزار شد /عکس و فیلم

برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی (ع) در ترکیه + فیلم

مادران زیادی در استانبول با کودکان خود در مراسم شیرخوارگان حسینی شرکت کردند.

 یکی از مراسم‌هایی که هر ساله با شکوه خاصی در بین شیعیان برگزار می‌شود، همایش شیرخوارگان حسینی (ع) است. مادران زیادی در استانبول ترکیه نیز کودکان خود را به مراسم شیرخوارگان حسینی (ع) بردند تا آنها نیز رهروی اهل بیت (ع) شوند.