1 ​ 2 مستمری بهزيستي مرداد ماه 1400 کی واریز می شود؛ یکشنبه 31 مرداد

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

مستمری بهزيستي مرداد ماه 1400 کی واریز می شود؛ یکشنبه 31 مرداد

مستمری بهزيستي مرداد 1400,تاریخ واریز مستمری مرداد 1400,تاریخ واریز حقوق مددجویان کمیته امداد مرداد 1400,

مستمری بهزيستي مرداد ماه کی واریز می شود؛ یکشنبه 31 مرداد 1400  مستمری مرداد بهزیستی ساعت 24 یکشنبه 31 مرداد ماه 1400 واریز می شود. زمان دقیق پرداخت مستمری بهزيستي   مستمری مرداد بهزیستی ساعت 24 یکشنبه 31 مرداد ماه 1400 واریز می شود. این در شرایطی است که هنوز مستمری بهزیستی تیر ماه برخی از مددجویان واریز نشده است. به طوری که یکی از مددجویان بهزیستی نوشته است: باسلام وعرض ادب من یکی از مددجویان سازمان بهزیستی هستم از خرداد ماه تا حالا که ۲۶مرداد است هیچ گونه واریزی در حساب بنده صورت…

تبلیغات بنری
مستمری بهزيستي مرداد ماه کی واریز می شود؛ یکشنبه 31 مرداد 1400  مستمری مرداد بهزیستی ساعت 24 یکشنبه 31 مرداد ماه 1400 واریز می شود. زمان دقیق پرداخت مستمری بهزيستي   مستمری مرداد بهزیستی ساعت 24 یکشنبه 31 مرداد ماه 1400 واریز می شود. این در شرایطی است که هنوز مستمری بهزیستی تیر ماه برخی از مددجویان واریز نشده است. به طوری که یکی از مددجویان بهزیستی نوشته است: باسلام وعرض ادب من یکی از مددجویان سازمان بهزیستی هستم از خرداد ماه تا حالا که ۲۶مرداد است هیچ گونه واریزی در حساب بنده صورت…
مستمری بهزيستي مرداد ماه 1400 کی واریز می شود؛ یکشنبه 31 مرداد

مستمری بهزيستي مرداد ماه کی واریز می شود؛ یکشنبه 31 مرداد 1400 

مستمری مرداد بهزیستی ساعت 24 یکشنبه 31 مرداد ماه 1400 واریز می شود.

زمان دقیق پرداخت مستمری بهزيستي 

 مستمری مرداد بهزیستی ساعت 24 یکشنبه 31 مرداد ماه 1400 واریز می شود. این در شرایطی است که هنوز مستمری بهزیستی تیر ماه برخی از مددجویان واریز نشده است. به طوری که یکی از مددجویان بهزیستی نوشته است: باسلام وعرض ادب من یکی از مددجویان سازمان بهزیستی هستم از خرداد ماه تا حالا که ۲۶مرداد است هیچ گونه واریزی در حساب بنده صورت نگرفته است. با این حال زمان واریز مستمری مرداد بهزیستی 31 مرداد ماه اعلام شده است.

 

زمان واریز مستمری مرداد 1400 بهزیستی

در شرایطی که به گفته برخی از مددجویان بهزیستی مستمری تیرماه آنها واریز نشده است بر اساس اخبار منتشر شده زمان واریز مستمری مرداد بهزیستی ساعت 24 یکشنبه 31 مرداد ماه 1400 خواهد بود.

تاریخ واریز حقوق مددجویان کمیته امداد مرداد 1400