1 ​ 2 مسدود شدن سامانه سماح برای واکسن نزده‌ ها

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

مسدود شدن سامانه سماح برای واکسن نزده‌ ها

سامانه سماح,ثبت اربعین,

مسدود شدن سامانه سماح برای واکسن نزده‌ ها  در حالی که دیروز امکان پیش ثبت‌نام همه متقاضیان اربعین در سامانه سماح فراهم بود، از ساعاتی قبل فقط افرادی که واکسن زدند، می‌توانند در این سمانه پیش ثبت‌نام کنند.  در حالی که دیروز امکان پیش ثبت‌نام همه متقاضیان اربعین در سامانه سماح فراهم بود، از ساعاتی قبل فقط افرادی که واکسن زدند، می‌توانند در این سمانه پیش ثبت‌نام کنند. به گفته مسئولان ستاد اربعین از فردا ویزای زائران صادر خواهد شد. زائران اربعین نیازی به…

تبلیغات بنری
مسدود شدن سامانه سماح برای واکسن نزده‌ ها  در حالی که دیروز امکان پیش ثبت‌نام همه متقاضیان اربعین در سامانه سماح فراهم بود، از ساعاتی قبل فقط افرادی که واکسن زدند، می‌توانند در این سمانه پیش ثبت‌نام کنند.  در حالی که دیروز امکان پیش ثبت‌نام همه متقاضیان اربعین در سامانه سماح فراهم بود، از ساعاتی قبل فقط افرادی که واکسن زدند، می‌توانند در این سمانه پیش ثبت‌نام کنند. به گفته مسئولان ستاد اربعین از فردا ویزای زائران صادر خواهد شد. زائران اربعین نیازی به…
مسدود شدن سامانه سماح برای واکسن نزده‌ ها

مسدود شدن سامانه سماح برای واکسن نزده‌ ها 

در حالی که دیروز امکان پیش ثبت‌نام همه متقاضیان اربعین در سامانه سماح فراهم بود، از ساعاتی قبل فقط افرادی که واکسن زدند، می‌توانند در این سمانه پیش ثبت‌نام کنند.

 در حالی که دیروز امکان پیش ثبت‌نام همه متقاضیان اربعین در سامانه سماح فراهم بود، از ساعاتی قبل فقط افرادی که واکسن زدند، می‌توانند در این سمانه پیش ثبت‌نام کنند.

به گفته مسئولان ستاد اربعین از فردا ویزای زائران صادر خواهد شد. زائران اربعین نیازی به انجام تست کرونا قبل از صدور ویزا ندارند و فقط باید حداکثر ۷۲ ساعت قبل از اعزام، جوابیه منفی آزمایش PCR را در فرودگاه ارائه دهند.