1 ​ 2 مصاحبه زنده شبکه افق صداوسیما با سخنگوی سیاسی طالبان/ فیلم

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

مصاحبه زنده شبکه افق صداوسیما با سخنگوی سیاسی طالبان/ فیلم

شبکه افق طالبان,

مصاحبه زنده شبکه افق صداوسیما با سخنگوی سیاسی طالبان/ فیلم  محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در گفتگو با شبکه افق: ما با ایران هیچ مشکلی نداریم محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در گفتگو با شبکه افق گفت: ما با ایران هیچ مشکلی نداریم. ۲۰ سال قبل چه گذشته است مسئولان ایران می دانند در مزارشریف چه گذشته است. مردم ایران مسلمان هستند و به آن ها احترام داریم. فیلم گفتگوی زنده شبکه افق با سخنگوی  طالبان محمد نعیم: اگر آمریکا بگوید در ایران هم مردم ‌را با خود به آمریکا می‌بریم،…

تبلیغات بنری
مصاحبه زنده شبکه افق صداوسیما با سخنگوی سیاسی طالبان/ فیلم  محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در گفتگو با شبکه افق: ما با ایران هیچ مشکلی نداریم محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در گفتگو با شبکه افق گفت: ما با ایران هیچ مشکلی نداریم. ۲۰ سال قبل چه گذشته است مسئولان ایران می دانند در مزارشریف چه گذشته است. مردم ایران مسلمان هستند و به آن ها احترام داریم. فیلم گفتگوی زنده شبکه افق با سخنگوی  طالبان محمد نعیم: اگر آمریکا بگوید در ایران هم مردم ‌را با خود به آمریکا می‌بریم،…
مصاحبه زنده شبکه افق صداوسیما با سخنگوی سیاسی طالبان/ فیلم

مصاحبه زنده شبکه افق صداوسیما با سخنگوی سیاسی طالبان/ فیلم 

محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در گفتگو با شبکه افق: ما با ایران هیچ مشکلی نداریم

محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در گفتگو با شبکه افق گفت: ما با ایران هیچ مشکلی نداریم. ۲۰ سال قبل چه گذشته است مسئولان ایران می دانند در مزارشریف چه گذشته است. مردم ایران مسلمان هستند و به آن ها احترام داریم.

فیلم گفتگوی زنده شبکه افق با سخنگوی  طالبان

محمد نعیم: اگر آمریکا بگوید در ایران هم مردم ‌را با خود به آمریکا می‌بریم، مردم شما هم به هواپیما آویزان می‌شوند!

برچسب ها : ,