1 ​ 2 مصاحبه و بیوگرافی آیناز مارالی، رتبه چهارم رشته تجربی کنکور ۱۴۰۰

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

مصاحبه و بیوگرافی آیناز مارالی، رتبه چهارم رشته تجربی کنکور ۱۴۰۰

آیناز مارالی,رتبه 5 کنکور 1400 آیناز مارالی,

مصاحبه و بیوگرافی آیناز مارالی، رتبه چهارم رشته تجربی کنکور ۱۴۰۰ آیناز مارالی، رتبه چهارم رشته تجربی کنکور ۱۴۰۰ از جلفا ، اظهار کرد: دو سال است که برای شرکت در آزمون تجربی درس می‌خوانم و امسال اولین سالی است که در آزمون تجربی شرکت کردم. ساعت روزانه مطالعه او افزود: ساعات درس خواندن متفاوت بود، میانگین ۱۰ تا ۱۲ ساعت مطالعه داشتم. شرکت در کلاس های کنکور  رتبه چهارم رشته تجربی ادامه داد: در کلاس‌های کنکور برای کسب نتیجه بهتر شرکت کرده و هزینه‌های زیادی را هم برای این موضوع پرداخت…

تبلیغات بنری
مصاحبه و بیوگرافی آیناز مارالی، رتبه چهارم رشته تجربی کنکور ۱۴۰۰ آیناز مارالی، رتبه چهارم رشته تجربی کنکور ۱۴۰۰ از جلفا ، اظهار کرد: دو سال است که برای شرکت در آزمون تجربی درس می‌خوانم و امسال اولین سالی است که در آزمون تجربی شرکت کردم. ساعت روزانه مطالعه او افزود: ساعات درس خواندن متفاوت بود، میانگین ۱۰ تا ۱۲ ساعت مطالعه داشتم. شرکت در کلاس های کنکور  رتبه چهارم رشته تجربی ادامه داد: در کلاس‌های کنکور برای کسب نتیجه بهتر شرکت کرده و هزینه‌های زیادی را هم برای این موضوع پرداخت…
مصاحبه و بیوگرافی آیناز مارالی، رتبه چهارم رشته تجربی کنکور ۱۴۰۰

مصاحبه و بیوگرافی آیناز مارالی، رتبه چهارم رشته تجربی کنکور ۱۴۰۰

آیناز مارالی، رتبه چهارم رشته تجربی کنکور ۱۴۰۰ از جلفا ، اظهار کرد: دو سال است که برای شرکت در آزمون تجربی درس می‌خوانم و امسال اولین سالی است که در آزمون تجربی شرکت کردم.

ساعت روزانه مطالعه

او افزود: ساعات درس خواندن متفاوت بود، میانگین ۱۰ تا ۱۲ ساعت مطالعه داشتم.

شرکت در کلاس های کنکور 

رتبه چهارم رشته تجربی ادامه داد: در کلاس‌های کنکور برای کسب نتیجه بهتر شرکت کرده و هزینه‌های زیادی را هم برای این موضوع پرداخت کردم.

رشته پزشکی دانشگاه تهران 

او با بیان اینکه هدف اصلی او قبولی در رشته پزشکی دانشگاه تهران است، گفت: به افرادی که دوست دارند رتبه عالی در رشته تجربی در سال‌های دیگر کسب کنند، توصیه می‌کنم که تنها درس بخوانند و به حاشیه‌های دیگر توجه نکنند.