1 ​ 2 معرفی کامل مهمان برنامه چهل تیکه در تاریخ جمعه 18 مهر 99 + ساعت پخش

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

معرفی کامل مهمان برنامه چهل تیکه در تاریخ جمعه 18 مهر 99 + ساعت پخش

برنامه چهل تیکه,اصغر توسلی ( تهیه کننده و کارگردان) در جهل تیکه 18 مهر 99,ساعت پخش چهل تیکه,چهل تیکه جمعه 18 مهر 99,

مهمان امشب چهل تیکه کیست؟ معرفی مهمان امشب چهل تیکه در تاریخ جمعه 18 مهر 99 و همچنین ساعت پخش برنامه چهل تیکه اصغر توسلی ( تهیه کننده و کارگردان)  مهمان چهل تیکه 18 مهر 99 را در سایت خبری واضح نیوز بخوانید.   مهمان امشب برنامه چهل تیکه 99/07/18 🔹 اصغر توسلی ( تهیه کننده و کارگردان)  🔸 زمان پخش : هر شب ساعت ۲۳ 🔺 زمان بازپخش : ساعت ۴ ، ۹:۳۰ و ۱۷ 🔹 از شبکه نسیم    

تبلیغات بنری
مهمان امشب چهل تیکه کیست؟ معرفی مهمان امشب چهل تیکه در تاریخ جمعه 18 مهر 99 و همچنین ساعت پخش برنامه چهل تیکه اصغر توسلی ( تهیه کننده و کارگردان)  مهمان چهل تیکه 18 مهر 99 را در سایت خبری واضح نیوز بخوانید.   مهمان امشب برنامه چهل تیکه 99/07/18 🔹 اصغر توسلی ( تهیه کننده و کارگردان)  🔸 زمان پخش : هر شب ساعت ۲۳ 🔺 زمان بازپخش : ساعت ۴ ، ۹:۳۰ و ۱۷ 🔹 از شبکه نسیم    
معرفی کامل مهمان برنامه چهل تیکه در تاریخ جمعه 18 مهر 99 + ساعت پخش

مهمان امشب چهل تیکه کیست؟ معرفی مهمان امشب چهل تیکه در تاریخ جمعه 18 مهر 99 و همچنین ساعت پخش برنامه چهل تیکه اصغر توسلی ( تهیه کننده و کارگردان)  مهمان چهل تیکه 18 مهر 99 را در سایت خبری واضح نیوز بخوانید.

 

 مهمان امشب برنامه چهل تیکه 99/07/18

 

🔹 اصغر توسلی ( تهیه کننده و کارگردان)

 

🔸 زمان پخش : هر شب ساعت ۲۳

 

🔺 زمان بازپخش : ساعت ۴ ، ۹:۳۰ و ۱۷

 

🔹 از شبکه نسیم