1 ​ 2 معرفی کامل مهمان چهل تیکه در تاریخ پنجشنبه 20 شهریور 99 + ساعت پخش

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

معرفی کامل مهمان چهل تیکه در تاریخ پنجشنبه 20 شهریور 99 + ساعت پخش

اکبر عبدی مهمان برنامه چهل تیکه 20 شهریور 99,

 مهمان امشب و فردا شب برنامه چهل تیکه    🔹 بخش اول اکبر عبدی : پنجشنبه   🔹 بخش دوم اکبر عبدی : جمعه   🔸 زمان پخش : هر شب ساعت ۲۳   🔺 زمان بازپخش : ساعت ۶ ، ۱۱ و ۱۷   🔹 از شبکه_نسیم

تبلیغات بنری
 مهمان امشب و فردا شب برنامه چهل تیکه    🔹 بخش اول اکبر عبدی : پنجشنبه   🔹 بخش دوم اکبر عبدی : جمعه   🔸 زمان پخش : هر شب ساعت ۲۳   🔺 زمان بازپخش : ساعت ۶ ، ۱۱ و ۱۷   🔹 از شبکه_نسیم
معرفی کامل مهمان چهل تیکه در تاریخ پنجشنبه 20 شهریور 99 + ساعت پخش

 مهمان امشب و فردا شب برنامه چهل تیکه 

 

🔹 بخش اول اکبر عبدی : پنجشنبه

 

🔹 بخش دوم اکبر عبدی : جمعه

 

🔸 زمان پخش : هر شب ساعت ۲۳

 

🔺 زمان بازپخش : ساعت ۶ ، ۱۱ و ۱۷

 

🔹 از شبکه_نسیم