1 ​ 2 ترجمه متن دست نوشته بایدن درباره ایران چه بود؟ + جزئیات

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

ترجمه متن دست نوشته بایدن درباره ایران چه بود؟ + جزئیات

متن نوشته باید رئیس جمهور آمریکا,

متن دست نوشته بایدن درباره ایران  به گزارش القدس العربی، دوربین خبرنگاران تصویر برگه‌ای را ثبت کردند که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در دیدار با مصطفی الکاظمی،نخست وزیر عراق در دست داشت. ترجمه متن نوشته بایدن در مورد ایران  دست‌نوشته جو بایدن حاوی دو جمله است که با بزرگنمایی تصویر قابل خواندن است؛ جمله اول درخصوص تصمیم واشنگتن درمورد پاسخ به حمله علیه نیروهای آنان در عراق است و در جمله دوم آمده است که ایران باید توقف حملات علیه آمریکا را جدی بشمارد

تبلیغات بنری
متن دست نوشته بایدن درباره ایران  به گزارش القدس العربی، دوربین خبرنگاران تصویر برگه‌ای را ثبت کردند که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در دیدار با مصطفی الکاظمی،نخست وزیر عراق در دست داشت. ترجمه متن نوشته بایدن در مورد ایران  دست‌نوشته جو بایدن حاوی دو جمله است که با بزرگنمایی تصویر قابل خواندن است؛ جمله اول درخصوص تصمیم واشنگتن درمورد پاسخ به حمله علیه نیروهای آنان در عراق است و در جمله دوم آمده است که ایران باید توقف حملات علیه آمریکا را جدی بشمارد
ترجمه متن دست نوشته بایدن درباره ایران چه بود؟ + جزئیات

متن دست نوشته بایدن درباره ایران 

به گزارش القدس العربی، دوربین خبرنگاران تصویر برگه‌ای را ثبت کردند که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در دیدار با مصطفی الکاظمی،نخست وزیر عراق در دست داشت.

ترجمه متن دست نوشته بایدن درباره ایران چه بود؟ + جزئیات

ترجمه متن نوشته بایدن در مورد ایران 

دست‌نوشته جو بایدن حاوی دو جمله است که با بزرگنمایی تصویر قابل خواندن است؛ جمله اول درخصوص تصمیم واشنگتن درمورد پاسخ به حمله علیه نیروهای آنان در عراق است و در جمله دوم آمده است که ایران باید توقف حملات علیه آمریکا را جدی بشمارد

باید