تبلیغات بنری
هر ساله با آغاز ماه رمضان بحث‌ها درباره ساعات روزه‌داری در طول شبانه‌روز در میان کشورهای مختلف بالا می‌گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد مسلمانان ساکن فنلاند در هر 24 ساعت شبانه روز، 23 ساعت و 5 دقیقه و مسلمانان آرژانتین تنها 11 ساعت باید روزه بگیرند.   به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، مسلمانان هر کشوری ساعات کمتر یا بیشتری نسبت به سایر مسلمان روزه می‌گیرند ولی به طور کل هر چه محل زندگی مسلمانان به قطب شمال نزدیک‌تر باشد، ساعات روزه‌داری آنها طولانی‌تر…
مقایسه ساعات روزه داری مسلمانان آرژانتین و فنلاند

هر ساله با آغاز ماه رمضان بحث‌ها درباره ساعات روزه‌داری در طول شبانه‌روز در میان کشورهای مختلف بالا می‌گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد مسلمانان ساکن فنلاند در هر 24 ساعت شبانه روز، 23 ساعت و 5 دقیقه و مسلمانان آرژانتین تنها 11 ساعت باید روزه بگیرند.

 

به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، مسلمانان هر کشوری ساعات کمتر یا بیشتری نسبت به سایر مسلمان روزه می‌گیرند ولی به طور کل هر چه محل زندگی مسلمانان به قطب شمال نزدیک‌تر باشد، ساعات روزه‌داری آنها طولانی‌تر و هر چه به قطب جنوب نزدیک‌تر باشند، ساعات روزه‌داری آنها کوتاه‌تر است.