تبلیغات بنری
پاشا جمالی بازیگر نقش مهیار سریال نون خ با انتشار عکس از خود و نورالدین خانزاد که نقش ان را سعید اقاخانی بازی میکند . مهیار و نورالدین خانزاد در حال شکار در نون خ
مهیار و نورالدین خانزاد در حال شکار در نون خ

پاشا جمالی بازیگر نقش مهیار سریال نون خ با انتشار عکس از خود و نورالدین خانزاد که نقش ان را سعید اقاخانی بازی میکند . مهیار و نورالدین خانزاد در حال شکار در نون خ