1 ​ 2 موزیک ویدئو (آهنگ) رضا بهرام برای مردم افغانستان (شهر خالی جاده خالی)

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

موزیک ویدئو (آهنگ) رضا بهرام برای مردم افغانستان (شهر خالی جاده خالی)

آهنگ افغانی رضا بهرام,آهنگ شهر خالی جاده خالی رضا بهرام,

موزیک ویدئو (آهنگ) رضا بهرام برای مردم افغانستان (شهر خالی جاده خالی) اواز سوزناک رضا به ام برای افغانستان در پیج اینستاگرام این هنرمند منتشر شد. بازخوانی آهنگ معروف افغانی بنام شهر خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالی جام خالی سفره خالی... رضا بهرام نوشت:با قلبی شکسته و چشمان خیس برای شما میخوانم و با تمام وجود با شما احساس همدردی میکنم. کاش میتوانستیم کاری کنیم… به امید صلح و ازادی.... برادر کوچک شما،رضا بهرام

تبلیغات بنری
موزیک ویدئو (آهنگ) رضا بهرام برای مردم افغانستان (شهر خالی جاده خالی) اواز سوزناک رضا به ام برای افغانستان در پیج اینستاگرام این هنرمند منتشر شد. بازخوانی آهنگ معروف افغانی بنام شهر خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالی جام خالی سفره خالی... رضا بهرام نوشت:با قلبی شکسته و چشمان خیس برای شما میخوانم و با تمام وجود با شما احساس همدردی میکنم. کاش میتوانستیم کاری کنیم… به امید صلح و ازادی.... برادر کوچک شما،رضا بهرام
موزیک ویدئو (آهنگ) رضا بهرام برای مردم افغانستان (شهر خالی جاده خالی)

موزیک ویدئو (آهنگ) رضا بهرام برای مردم افغانستان (شهر خالی جاده خالی)

اواز سوزناک رضا به ام برای افغانستان در پیج اینستاگرام این هنرمند منتشر شد.

بازخوانی آهنگ معروف افغانی بنام شهر خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالی جام خالی سفره خالی...

رضا بهرام نوشت:با قلبی شکسته و چشمان خیس برای شما میخوانم و با تمام وجود با شما احساس همدردی میکنم.

کاش میتوانستیم کاری کنیم…

به امید صلح و ازادی....

برادر کوچک شما،رضا بهرام