1 ​ 2 میزان سقف حقوق بازنشستگی تأمین اجتماعی در سال 1400چقدر است؟

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

میزان سقف حقوق بازنشستگی تأمین اجتماعی در سال 1400چقدر است؟

حقوق بازنشستگی تأمین اجتماعی 1400,جدول حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰,واریزی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی,جدول افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 1400,جدول افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰,

سقف حقوق مستمری بگیران، هفت برابر حداقل حقوق است. یعنی اگر حقوق دو میلیون و ششصد و پنجاه و پنج هزار تومان باشد این عدد را باید ضرب در هفت. برنامه «کارگر ایرانی» طبق روال یکشنبه‌های هر هفته، ساعت ۲۱:۳۰ روز یکشنبه (۲۷تیرماه) برگزار شد و مهمان این برنامه به پرسش‌هایی در مورد حقوق کار و تامین اجتماعی پاسخ داد. اکبر قربانی (کارشناس روابط کار) در خصوص پرداخت معوقه فرودین ماه حقوق بازنشستگان گفت: در خصوص معوقه فروردین ماه باید بگوییم که ما هم مثل سایر بازنسشتگان پیگیر هستیم. ظاهرا…

تبلیغات بنری
سقف حقوق مستمری بگیران، هفت برابر حداقل حقوق است. یعنی اگر حقوق دو میلیون و ششصد و پنجاه و پنج هزار تومان باشد این عدد را باید ضرب در هفت. برنامه «کارگر ایرانی» طبق روال یکشنبه‌های هر هفته، ساعت ۲۱:۳۰ روز یکشنبه (۲۷تیرماه) برگزار شد و مهمان این برنامه به پرسش‌هایی در مورد حقوق کار و تامین اجتماعی پاسخ داد. اکبر قربانی (کارشناس روابط کار) در خصوص پرداخت معوقه فرودین ماه حقوق بازنشستگان گفت: در خصوص معوقه فروردین ماه باید بگوییم که ما هم مثل سایر بازنسشتگان پیگیر هستیم. ظاهرا…
میزان سقف حقوق بازنشستگی تأمین اجتماعی در سال 1400چقدر است؟

سقف حقوق مستمری بگیران، هفت برابر حداقل حقوق است. یعنی اگر حقوق دو میلیون و ششصد و پنجاه و پنج هزار تومان باشد این عدد را باید ضرب در هفت.

برنامه «کارگر ایرانی» طبق روال یکشنبه‌های هر هفته، ساعت ۲۱:۳۰ روز یکشنبه (۲۷تیرماه) برگزار شد و مهمان این برنامه به پرسش‌هایی در مورد حقوق کار و تامین اجتماعی پاسخ داد. اکبر قربانی (کارشناس روابط کار) در خصوص پرداخت معوقه فرودین ماه حقوق بازنشستگان گفت: در خصوص معوقه فروردین ماه باید بگوییم که ما هم مثل سایر بازنسشتگان پیگیر هستیم. ظاهرا سازمان تامین اجتماعی با چالش مالی مواجه شده است. ما انتظار داشتیم دولت وظیفه‌ خود را در قبال سازمان تامین اجتماعی انجام دهد و بدهی خود را به سازمان پرداخت کند، اما متاسفانه این مهم انجام نگرفته است؛ بنابراین معوقه‌ی فروردین ماه یکی از چالش‌های جدی بازنشستگان است و ما امیدواریم هر چه زودتر پرداخت شود.

این کارشناس روابط کار در خصوص تخلف کارفرمایی که کمتر از مصوب شورایعالی کار حقوق پرداخت می‌کند، گفت: به استناد ماده ۴۲ قانون کار و تبصره‌ی ماده‌ی ۴۱ قانون کار هیچ کارفرمایی حق ندارد کمتر از حداقل دستمزدی که توسط شورایعالی کار تعیین شده است، به کارگر پول پرداخت کند. طبق تبصره ماده‌ی ۴۱ قانون کار «کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.»