1 ​ 2 نتیجه کشتی حسن یزدانی و تیلور فینال امروز پنجشنبه 14 مرداد+فیلم

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

نتیجه کشتی حسن یزدانی و تیلور فینال امروز پنجشنبه 14 مرداد+فیلم

حسن یزدانی و تیلور امروز پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰,

نتیجه مسابقه فینال یزدانی و تیلور امروز پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ نتیجه کشتی فینال حسن یزدانی و تیلور در المپیک ۲۰۲۰ توکیو سال ۲۰۲۱ امروز پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ متاسفانه با نتیجه ۴ بر ۳ با برد تیلور به پایان رسید و حسن یزدانی به مدال نقره رسید.

تبلیغات بنری
نتیجه مسابقه فینال یزدانی و تیلور امروز پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ نتیجه کشتی فینال حسن یزدانی و تیلور در المپیک ۲۰۲۰ توکیو سال ۲۰۲۱ امروز پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ متاسفانه با نتیجه ۴ بر ۳ با برد تیلور به پایان رسید و حسن یزدانی به مدال نقره رسید.
نتیجه کشتی حسن یزدانی و تیلور فینال امروز پنجشنبه 14 مرداد+فیلم

نتیجه مسابقه فینال یزدانی و تیلور امروز پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰

نتیجه کشتی فینال حسن یزدانی و تیلور در المپیک ۲۰۲۰ توکیو سال ۲۰۲۱ امروز پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ متاسفانه با نتیجه ۴ بر ۳ با برد تیلور به پایان رسید و حسن یزدانی به مدال نقره رسید.