1 ​ 2 نحوه ثبت نام و دریافت و تاریخ واریز یارانه 900 هزار تومانی نوزادان +جزئیات

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

نحوه ثبت نام و دریافت و تاریخ واریز یارانه 900 هزار تومانی نوزادان +جزئیات

یارانه 900 هزار تومان نوزادان,

جزئیات دقیق از یارانه ۹۰۰ هزار تومانیِ نوزادان در دولت رئیسی و کدام خانوارها مشمول دریافت یارانه 900 هزار تومان نوزادان نمی‌شوند؟ یارانه نوزادان 1400 چقدر است؟ و استعلام ثبت یارانه نوزاد و یارانه نوزادان بعد از چند ماه واریز می‌شود و ثبت نام یارانه نوزادان ۱۴۰۰ خانواده های مشمول دریافت یارانه 900 هزار تومانی  مبلغ مستمری خانواده‌های دارای فرزند سه قلو و بیشتر سال گذشته ۴۷۹ هزار تومان بود. اما در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته و مبلغ آن با توجه به بُعد خانوار چندقلوها بین ۹۰۰ هزار تومان…

تبلیغات بنری
جزئیات دقیق از یارانه ۹۰۰ هزار تومانیِ نوزادان در دولت رئیسی و کدام خانوارها مشمول دریافت یارانه 900 هزار تومان نوزادان نمی‌شوند؟ یارانه نوزادان 1400 چقدر است؟ و استعلام ثبت یارانه نوزاد و یارانه نوزادان بعد از چند ماه واریز می‌شود و ثبت نام یارانه نوزادان ۱۴۰۰ خانواده های مشمول دریافت یارانه 900 هزار تومانی  مبلغ مستمری خانواده‌های دارای فرزند سه قلو و بیشتر سال گذشته ۴۷۹ هزار تومان بود. اما در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته و مبلغ آن با توجه به بُعد خانوار چندقلوها بین ۹۰۰ هزار تومان…
نحوه ثبت نام و دریافت و تاریخ واریز یارانه 900 هزار تومانی نوزادان +جزئیات

جزئیات دقیق از یارانه ۹۰۰ هزار تومانیِ نوزادان در دولت رئیسی و کدام خانوارها مشمول دریافت یارانه 900 هزار تومان نوزادان نمی‌شوند؟ یارانه نوزادان 1400 چقدر است؟ و استعلام ثبت یارانه نوزاد و یارانه نوزادان بعد از چند ماه واریز می‌شود و ثبت نام یارانه نوزادان ۱۴۰۰

خانواده های مشمول دریافت یارانه 900 هزار تومانی 

مبلغ مستمری خانواده‌های دارای فرزند سه قلو و بیشتر سال گذشته ۴۷۹ هزار تومان بود. اما در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته و مبلغ آن با توجه به بُعد خانوار چندقلوها بین ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است

افزایش یارانه حمایتی از نوزادان چند قلو به 900 هزار تومان 

 بهزیستی به خانواده‌هایی که کودک چند قلو دارند، مستمری ماهانه می‌دهد. مبلغ این یارانه ماهانه بسته به بعد خانوار از ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.

آنگونه که مدیرکل توانمندسازی زنان و خانواده بهزیستی گفته مبلغ مستمری یارانه خانوارهای دارای فرزند چند قلو امسال افزایش یافته است.

خانواده‌هایی که دارای فرزند دو قلو یا چند قلو هستند مستمری و یارانه ماهانه دریافت می‌کنند. مبلغ این یارانه و اینکه کدام خانوارها شامل آن می‌شود بستگی به تعداد چندقلوها دارد.

یارانه ماهانه خانواده‌های دارای فرزند دو قلو تنها به خانواده‌های دهک‌های یک تا سه درآمدی تعلق می‌گیرد. اما درباره خانواده‌های دارای فرزند سه قلو و بیشتر هیج محدودیت دهکی وجود ندارد و به همه این خانواده در هر دهک درآمدی که باشند، یارانه تعلق می‌گیرد.

به گفته فاطمه عباسی مبلغ مستمری این خانواده‌ها سال گذشته ۴۷۹ هزار تومان بود. اما در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته و مبلغ آن با توجه به بُعد خانوار چندقلوها بین ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.

همچنین به گفته این مقام مسئول در بهزیستی، در ارتباط با خانواده‌هایی که دارای فرزند چهارقلو و بیشتر هستند با همکاری و مساعدت ستاد مسکن سازمان و سازمان‌های دیگر، در ارتباط با تأمین مسکن آنها اقداماتی صورت گرفته است.

 

طرح جدید برای نوزادان و خانوارهای دارای فرزند چند قلو

 

این تنها طرح جدیدی است که برای نوزادان و خانوارهای دارای فرزند چند قلو اجرا می‌شود. اما سوال دیگر درباره مبلغ یارانه نوزادان در سال ۱۴۰۰ است. با توجه به آنچه تاکنون اعلام شده یارانه نوزادان تازه متولد شده مانند دیگر اعضای خانواده است و مبلغ آن تغییر نکرده است.

همچنین قرار بود دولت به نوزادان تازه متولد شده در سال ۱۴۰۰ سهام یک میلیون تومانی بدهد که سرنوشت این طرح هم هنوز مشخص نیست.