1 ​ 2 نحوه ورود و استفاده از شاد برای سال تحصیلی مهر 1400-1400

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

نحوه ورود و استفاده از شاد برای سال تحصیلی مهر 1400-1400

برنامه شاد سال تحصیلی 1400 1401 1400,

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش درباره احراز هویت و نحوه ورود دانش آموزان به شبکه شاد توضیح داد و گفت: پلتفرم شاد از روز سوم مهرماه در دسترس است. از ابتدای شیوع کرونا در کشورمان آموزش هابه کمک سامانه شاد انجام شد. سامانه شاد در دو سال اخیر به یاری دانش آموزان آمد. گفته می شود تغییراتی در سامانه شاد ایجاد شده است. دانش آموزان می توانند از سوم مهر از سامانه شاد استفاده کنند. احراز هویت با کد ملی و تاریخ تولد  محمود حبیبی اظهار کرد: دانش آموزان همانند سال گذشته با کدملی…

تبلیغات بنری
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش درباره احراز هویت و نحوه ورود دانش آموزان به شبکه شاد توضیح داد و گفت: پلتفرم شاد از روز سوم مهرماه در دسترس است. از ابتدای شیوع کرونا در کشورمان آموزش هابه کمک سامانه شاد انجام شد. سامانه شاد در دو سال اخیر به یاری دانش آموزان آمد. گفته می شود تغییراتی در سامانه شاد ایجاد شده است. دانش آموزان می توانند از سوم مهر از سامانه شاد استفاده کنند. احراز هویت با کد ملی و تاریخ تولد  محمود حبیبی اظهار کرد: دانش آموزان همانند سال گذشته با کدملی…
نحوه ورود و استفاده از شاد برای سال تحصیلی مهر 1400-1400

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش درباره احراز هویت و نحوه ورود دانش آموزان به شبکه شاد توضیح داد و گفت: پلتفرم شاد از روز سوم مهرماه در دسترس است.

از ابتدای شیوع کرونا در کشورمان آموزش هابه کمک سامانه شاد انجام شد. سامانه شاد در دو سال اخیر به یاری دانش آموزان آمد. گفته می شود تغییراتی در سامانه شاد ایجاد شده است. دانش آموزان می توانند از سوم مهر از سامانه شاد استفاده کنند.

احراز هویت با کد ملی و تاریخ تولد 

محمود حبیبی اظهار کرد: دانش آموزان همانند سال گذشته با کدملی و تاریخ تولد احراز هویت می شوند.

 

شروع فعالیت شاد از 3 مهر و احراز هویت 

وی افزود: اطلاعات کلاس اولی ها همه به شاد منتقل شده و جای نگرانی درباره ورود به شبکه شاد برای این پایه تحصیلی وجود ندارد. فقط اینکه از سوم مهرماه احراز هویت انجام می دهند و وارد شاد می شوند.

 

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه سعی کردیم با آسیب شناسی سال گذشته این اختیار را به معلم و مدیر مدرسه بدهیم که بتوانند کلاس هایشان را مدیریت کنند گفت: اگر به هر دلیلی اطلاعات از سیدا در شاد نیامده بود یا هنوز کلاس بندی ها از سوی ما کامل نشده بود که منتقل بشود، مدیر مدرسه می تواند کل فضای مدرسه را مدیریت، کلاس درس ایجاد و معلم و دانش آموز به کلاس اختصاص دهد.

 

حبیبی ادامه داد: حتی معلم هم می تواند کلاس ایجاد کند و دانش آموز اختصاص دهد. سعی کردیم ساده ترین و کم چالش ترین مسیرها را برای همکاران ایجاد کنیم که کمترین دغدغه را داشته باشند. شاد از سوم مهرماه در دسترس است