تبلیغات بنری
مجله حالوا : در جامعه امروز اکثر دختران به خاطر احساس پاک و لطیف خود ممکن است در دام پسران هوس باز گرفتار شوند . پسری که شاید نامردانه برای اینکه نقشه پلید شهوت خود را رفع کند به دختر خانم به دروغ وعده ازدواج دهد . دختر خانم خیلی زود وعده دروغ پسر را باور کرده و به خواسته های شوم او تن میدهند . در اخر ماجرا ازدواج هم در کار نیست. دختر خانم شدیدترین ضربه روحی را از رابطه پوچ میخورد .   دختر خانم عزیز، پسری که با شما قصد ازدواج دارد باید این نشانه ها را داشته باشد : 1 - شما را به خانواده خود…
نشانه های پسری که قصدازدواج با دختر را دارد و پسری که قصد ازدواج ندارد

مجله حالوا : در جامعه امروز اکثر دختران به خاطر احساس پاک و لطیف خود ممکن است در دام پسران هوس باز گرفتار شوند . پسری که شاید نامردانه برای اینکه نقشه پلید شهوت خود را رفع کند به دختر خانم به دروغ وعده ازدواج دهد . دختر خانم خیلی زود وعده دروغ پسر را باور کرده و به خواسته های شوم او تن میدهند . در اخر ماجرا ازدواج هم در کار نیست. دختر خانم شدیدترین ضربه روحی را از رابطه پوچ میخورد .

 

دختر خانم عزیز، پسری که با شما قصد ازدواج دارد باید این نشانه ها را داشته باشد :

1 - شما را به خانواده خود معرفی میکند

2 - برای مراسم خواستگاری رسمی اقدام می کند

3 - رابطه وقت و انرژی میگذارد .

4 - شرایط و محدودیتهای شما بعنوان یک دختر را می پذیرد

5 - مدام راجع به مسائل جنسی صحبت نمیکند .

6 - به دنبال ارتقاء شرایط خود از نظر شغلی تحصیلی خدمت سربازی میباشد

7 - برای ازدواج با شما شتاب میکند

8 - با شما صادق است .

9 - همه روشهای شناخت را در اختیار شما میگذارد ▫️با شما درد و دل می کند .

10 - ثبات تصمیم گیری دارد

11 - در خصوص خانواده شما سوال زیاد می پرسد

12 - سعی در شناخت بیشتر شما دارد .

13 - برای شما وقت می گذارد

 

پسری که قصد ازدواج ندارد و یا به دنبال سوء استفاده جنسی و یا اخاذی مالی هستند.

1 - مدام در زمینه مسائل جنسی صحبت میکند و از شما تقاضای عکس یا فیلم برهنه دارد .

2 - برای اقدام رسمی مدام بهانه می آورد .

3 - همیشه می گوید بهتر قبل ازخواستگاری خوب همدیگر رو بشناسیم چند ماه و هر دفعه به یک بهانه ای اقدام به خواستگاری را به تاخیر می افتد .

4 - شناخت زیادی از وی ندارید

5 - شرایط شما بعنوان یک دختر را زیاد جدی نمیگیرد .

6 - وضعیت مشخصی ندارد.

7 - صادق نیست .

8 - تصمیماتش ثابت و پایدار نیست .

9 - نمی توانید روی حرفش حساب باز کنید.

10- همیشه در دسترس نیست.