تبلیغات بنری
مازیار بیژنی کارتونیست روزنامه کیهان: به سفارش یکی از نهادهای فرهنگی برای یک کتاب با موضوع کودک و خانواده تصویر سازی کردم. بعد از تحویل کار حاج آقای مسئول نهاد تماس گرفت که:   در این تصویر بی زحمت جای دختر و پسر را عوض کنید، نشستن دختر در محل گردن پدر موجب تحریک است و بد آموزی اخلاقی دارد.
نشستن دختر در محل گردن پدر موجب تحریک دختر میشود ؟

مازیار بیژنی کارتونیست روزنامه کیهان:به سفارش یکی از نهادهای فرهنگی برای یک کتاب با موضوع کودک و خانواده تصویر سازی کردم. بعد از تحویل کار حاج آقای مسئول نهاد تماس گرفت که:

 

در این تصویر بی زحمت جای دختر و پسر را عوض کنید، نشستن دختر در محل گردن پدر موجب تحریک است و بد آموزی اخلاقی دارد.