1 ​ 2 نصب بنر تبریک و خوش آمدگویی به واکسن زنندگان کرونا در ارمنستان + عکس

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

نصب بنر تبریک و خوش آمدگویی به واکسن زنندگان کرونا در ارمنستان + عکس

بنر کرونا,

در یک اقدامی عجیب در یکی از شهرهای ایران بنری خوش آمد گویی نصب شده با متن تبریک ترزیق واکسن فایزرز  نصب بنر تبریک و خوش آمدگویی به واکسن زنندگان کرونا در ارمنستان + عکس

تبلیغات بنری
در یک اقدامی عجیب در یکی از شهرهای ایران بنری خوش آمد گویی نصب شده با متن تبریک ترزیق واکسن فایزرز  نصب بنر تبریک و خوش آمدگویی به واکسن زنندگان کرونا در ارمنستان + عکس
نصب بنر تبریک و خوش آمدگویی به واکسن زنندگان کرونا در ارمنستان + عکس

در یک اقدامی عجیب در یکی از شهرهای ایران بنری خوش آمد گویی نصب شده با متن تبریک ترزیق واکسن فایزرز 

نصب بنر تبریک و خوش آمدگویی به واکسن زنندگان کرونا در ارمنستان + عکس

برچسب ها : ,