تبلیغات بنری
نصب مجسمه علیرضا بیرانوند در موزه ملی ورزش، المپیک و پارالمپیک + عکس
نصب مجسمه علیرضا بیرانوند در موزه ملی ورزش، المپیک و پارالمپیک + عکس

نصب مجسمه علیرضا بیرانوند در موزه ملی ورزش، المپیک و پارالمپیک + عکس