1 ​ 2 نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی : انفجار نطنز خرابکاری بود

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی : انفجار نطنز خرابکاری بود

نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: انفجار "نطنز" خرابکاری بود   غریب آبادی: ایران شفاف ترین برنامه صلح آمیز هسته‌ای را در بین کشورهای عضو آژانس دارد این حقیقت که ۲۲ درصد از بازرسی های آژانس در سطح جهانی در ایران انجام شده است، نشان می دهد ایران شفاف ترین برنامه صلح آمیز هسته‌ای را در بین کشورهای عضو آژانس دارد. برای حفظ تمامیت آژانس، اعضای آن باید از هرگونه اعمال فشار به آژانس، به طور جدی پرهیز کنند. نباید فراموش کنیم که پروتکل الحاقی به خاطر برجام و به طور داوطلبانه…

تبلیغات بنری
نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: انفجار "نطنز" خرابکاری بود   غریب آبادی: ایران شفاف ترین برنامه صلح آمیز هسته‌ای را در بین کشورهای عضو آژانس دارد این حقیقت که ۲۲ درصد از بازرسی های آژانس در سطح جهانی در ایران انجام شده است، نشان می دهد ایران شفاف ترین برنامه صلح آمیز هسته‌ای را در بین کشورهای عضو آژانس دارد. برای حفظ تمامیت آژانس، اعضای آن باید از هرگونه اعمال فشار به آژانس، به طور جدی پرهیز کنند. نباید فراموش کنیم که پروتکل الحاقی به خاطر برجام و به طور داوطلبانه…
نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی : انفجار نطنز خرابکاری بود

نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: انفجار "نطنز" خرابکاری بود

 

غریب آبادی: ایران شفاف ترین برنامه صلح آمیز هسته‌ای را در بین کشورهای عضو آژانس دارد

این حقیقت که ۲۲ درصد از بازرسی های آژانس در سطح جهانی در ایران انجام شده است، نشان می دهد ایران شفاف ترین برنامه صلح آمیز هسته‌ای را در بین کشورهای عضو آژانس دارد.

برای حفظ تمامیت آژانس، اعضای آن باید از هرگونه اعمال فشار به آژانس، به طور جدی پرهیز کنند.

نباید فراموش کنیم که پروتکل الحاقی به خاطر برجام و به طور داوطلبانه و موقت از سوی جمهوری اسلامی ایران اجرا می‌شود.

انفجار نطنز یک خرابکاری بود. ما نسبت به چنین ماجراجویی خطرناکی هشدار می‌دهیم.

این اقدامات بدخواهانه باید توسط آژانس و اعضای آن قویاً محکوم شوند/ جام جم