تبلیغات بنری
نمایی از ورزشگاه خالی از تماشاگر یادگار امام(ره) تبریز در روزهای کرونایی
نمایی از ورزشگاه خالی از تماشاگر یادگار امام(ره) تبریز در روزهای کرونایی

نمایی از ورزشگاه خالی از تماشاگر یادگار امام(ره) تبریز در روزهای کرونایی