1 ​ 2 نگرانی مسولان از مهمانی‌های ماه رمضان

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

نگرانی مسولان از مهمانی‌های ماه رمضان

مهمانی‌های ماه رمضان,کنترل شیوع بیماری کرونا,

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز:مهمانی‌های ماه رمضان بسیار نگران کننده هستند. از مردم تقاضا می‌کنیم به منظور کنترل شیوع بیماری با ما و کادر بهداشت و درمان همکاری کنند. هم‌استانی‌ها همچنان ضمن رعایت پروتکل‌های بهداشتی، کاهش مراجعات به اماکن و صنوف و عمل بر اساس توصیه‌ها بهداشتی را مد نظر قرار دهند تا بیماری افزایش نیافته و زحمتمان هد نرود. مردم در این فاز نیز همکاری کنند و مهمانی‌ها را به ویژوه مهمانی‌های ماه رمضان را کم کنند، چرا که بیماری…

تبلیغات بنری
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز:مهمانی‌های ماه رمضان بسیار نگران کننده هستند. از مردم تقاضا می‌کنیم به منظور کنترل شیوع بیماری با ما و کادر بهداشت و درمان همکاری کنند. هم‌استانی‌ها همچنان ضمن رعایت پروتکل‌های بهداشتی، کاهش مراجعات به اماکن و صنوف و عمل بر اساس توصیه‌ها بهداشتی را مد نظر قرار دهند تا بیماری افزایش نیافته و زحمتمان هد نرود. مردم در این فاز نیز همکاری کنند و مهمانی‌ها را به ویژوه مهمانی‌های ماه رمضان را کم کنند، چرا که بیماری…
نگرانی مسولان از مهمانی‌های ماه رمضان

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

مهمانی‌های ماه رمضان بسیار نگران کننده هستند. از مردم تقاضا می‌کنیم به منظور کنترل شیوع بیماری با ما و کادر بهداشت و درمان همکاری کنند.

 هم‌استانی‌ها همچنان ضمن رعایت پروتکل‌های بهداشتی، کاهش مراجعات به اماکن و صنوف و عمل بر اساس توصیه‌ها بهداشتی را مد نظر قرار دهند تا بیماری افزایش نیافته و زحمتمان هد نرود.

 مردم در این فاز نیز همکاری کنند و مهمانی‌ها را به ویژوه مهمانی‌های ماه رمضان را کم کنند، چرا که بیماری سریعا در چنین جمع‌هایی منتقل می‌شود./ایسنا